skip to Main Content
DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Aktualizacja 12.02.2019 r.: wprowadzenie leczenia SMA w Polsce

Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, proces wprowadzenia leczenia rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce dla wszystkich zdiagnozowanych chorych, toczy się bardzo dynamicznie.

W ostatnich dwóch tygodniach, kolejne Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia (Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie) wydały ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w trybie rokowań. Podsumowując, na chwilę obecną, mamy już 12 województw z wszczętym postępowaniem konkursowym. Czekamy na pozostałe 4 województwa: Małopolskie, Opolskie, Świętokrzyskie i Lubuskie.

W dokumentacji konkursowej dotyczącej poszczególnych województw, do rozpatrzenia udziału w programie, zaprasza już się konkretne szpitale. Jednak należy podkreślić, iż nie są to jeszcze ostateczne decyzje. Listę szpitali prowadzących program lekowy Spinrazy poznamy dopiero po zakończeniu postępowania konkursowego i podpisaniu odpowiednich umów.

Jednocześnie, śpieszymy wyjaśnić, że powołany w ostatnim czasie Zespół Koordynacyjny ds. leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni składający się z wybitnych i niezwykle oddanych pacjentom ekspertów medycznych podejmie się przed wszystkim koordynacji procesu leczenia oraz weryfikacji uprawnień do leczenia – w najlepszym interesie wszystkich chorych. Podkreślamy, że nie będzie konieczności stawiania się przed Zespołem. Eksperci ci będą otrzymywać dane od lekarzy prowadzących program lekowy w danym szpitalu i weryfikować otrzymane informacje.

Wniosek kwalifikacyjny (wzór – zawartość może jeszcze ulec zmianie) – wypełniony formularz zostanie wysłany przez lekarza prowadzącego do Zespołu Koordynacyjnego ds. leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni.

Back To Top