skip to Main Content

Poprawa wiedzy o opiece w SMA

Tytuł projektu: Poprawa opieki w SMA
Projekt został sfinansowany z grantu otrzymanego od firmy Biogen Polska sp. z o.o.
Okres realizacji: 02.2017 – 12.2018
Koszt całkowity: 40 000 zł
Dofinansowanie ze środków Biogen Polska: 33 700 zł
Wkład własny Fundacji: 6 300 zł


Projekt miał na celu zbudowanie podstaw do dyskusji na temat jakości informacji i opieki medycznej, do jakiej mają dostęp chorzy na rdzeniowy zanik mięśni w Polsce. Składał się z dwóch elementów:

  • opracowanie raportu na temat źródeł, z których rodziny SMA czerpią informację na temat choroby i prawidłowej opieki
  • przygotowanie filmu instruktażowego pokazującego teoretyczne i praktyczne wyzwania związane z prawidłową opieką w SMA

Raport

Film instruktażowy

Back To Top