skip to Main Content

Zorganizuj zbiórkę

RÓŻNEGO RODZAJU wydarzenia i imprezy są fantastycznym medium do upowszechniania wiedzy o SMA. Jeżeli chcesz zorganizować wydarzenie, napisz do nas, a postaramy się wesprzeć Twoją akcję administracyjnie, merytorycznie i gadżetami z logo Fundacji.

Zbiórki publiczne

Zbiórki publiczne są fantastycznym środkiem do budowania świadomości choroby, jak pokazała zbiórka przeprowadzona w 2014 r. pod egidą projektu Mięśnie dla Mięśni.

Organizowanie zbiórki publicznej wymaga dużo czasu, zaangażowania oraz zmobilizowania pokaźnej liczby wolontariuszy. Jeżeli chcesz zorganizować publiczną zbiórkę pieniędzy na Fundację, skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły.

Zbiórki na terenie prywatnym

Zbiórki funduszy na terenie prywatnym nie wymagają żadnych zezwoleń poza zgodą właściciela lub zarządcy lokalu/nieruchomości. Zbiórki na terenie szkoły lub urzędu wymagają zgody dyrektora lub kierownika.

Loterie fantowe

Loterie fantowe są przemiłym sposobem jednoczenia ludzi wobec wspólnego celu. Zorganizowanie loterii wymaga jednak dopełnienia szeregu formalności przez Fundację, toteż osoby chętne prosimy o kontakt z wyprzedzeniem.

Inne pomysły

Pomysłów mogą być tysiące – jeśli chcesz współdziałać, skontaktuj się z nami!

Back To Top