Przejrzystość

Fundacja SMA przestrzega zasad przejrzystości wyrażonych w dokumencie nr EMA/24913/2005 Europejskiej Agencji do Spraw Leków w odniesieniu do współpracy z przedsiębiorstwami z sektora farmaceutycznego.

Deklaracje przejrzystości

 • W sierpniu 2015 r. firma Roche Polska sp. z o.o. przekazała Fundacji SMA kwotę 40 000 złotych w ramach wsparcia konferencji Trzeci Weekend ze SMA-kiem.
 • W marcu 2016 r. wolontariusz Fundacji SMA wziął udział w trzydniowym zjeździe IEEPO organizowanym przez Roche AG i odbywającym się w Kopenhadze. Firma Roche Polska zapewniła przelot, dwa noclegi oraz wyżywienie.
 • W kwietniu 2016 r. wolontariusz Fundacji SMA, reprezentując Zarząd SMA Europe, wziął udział w spotkaniu Rady Naukowej firmy Avexis Inc. w Londynie. Firma Avexis zapewniła wyżywienie.
 • W sierpniu 2016 r. firma Roche Polska sp. z o.o. przekazała Fundacji SMA kwotę 35 000 złotych w ramach wsparcia IV Konferencji SMA.
 • W październiku 2016 r. wolontariusz Fundacji SMA wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Biogen AG w Zurichu dla członków Zarządu SMA Europe. Firma Biogen AG zapewniła przelot, jeden nocleg oraz wyżywienie.
 • W grudniu 2016 r. dwoje wolontariuszy Fundacji SMA wzięło udział w zorganizowanym przez Roche Polska sp. z o.o. spotkaniu polskich organizacji pacjenckich w Warszawie. W ramach wydarzenia, firma Roche Polska zapewniła wyżywienie, nocleg (1 osoba) oraz zwrot kosztów podróży (1 osoba).
 • W grudniu 2016 r. wolontariusz Fundacji SMA, reprezentując Zarząd SMA Europe, wziął udział w spotkaniu Rady Naukowej firmy Avexis Inc. w Rzymie. Firma Avexis zapewniła przelot, dwa noclegi oraz wyżywienie.
 • W czerwcu 2017 r. wolontariusz Fundacji SMA wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Roche AG w Bazylei dla grupy roboczej SMA Europe. Firma Roche AG zapewniła jeden nocleg oraz wyżywienie.
 • W czerwcu 2017 r. wolontariusz Fundacji SMA, reprezentując Zarząd SMA Europe, wziął udział w spotkaniu Rady Naukowej firmy Avexis Inc. we Florencji. Firma Avexis zapewniła jeden nocleg oraz wyżywienie.
 • W sierpniu 2017 r. firma Biogen Polska sp. z o.o. przekazała Fundacji SMA darowiznę w wysokości 51 000 zł w ramach wsparcia V Konferencji SMA.
 • W sierpniu 2017 r. firma Roche Polska sp. z o.o. przekazała Fundacji SMA darowiznę w wysokości 10 000 zł w ramach wsparcia V Konferencji SMA.
 • W październiku 2017 r. wolontariusz Fundacji SMA wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Novartis AG w Berlinie dla grupy roboczej SMA Europe. Firma Novartis AG zapewniła wyżywienie.
 • W listopadzie 2017 r. wolontariuszka Fundacji SMA wzięła udział w zorganizowanym przez Roche Polska sp. z o.o. spotkaniu polskich organizacji pacjenckich w Warszawie. W ramach wydarzenia, firma Roche Polska zapewniła wyżywienie, jeden nocleg oraz transport.
 • W maju 2018 r. wolontariusz Fundacji SMA wziął udział w zorganizowanym przez Roche Polska sp. z o.o. spotkaniu polskich organizacji pacjenckich w Warszawie. W ramach wydarzenia, firma Roche Polska zapewniła wyżywienie, dwa noclegi oraz transport.
 • W sierpniu 2018 r. firma Novartis Polska sp. z o.o. przekazała Fundacji SMA darowiznę w kwocie 15 000 złotych w ramach wsparcia VI Konferencji SMA.
 • W sierpniu 2018 r. firma Biogen Polska sp. z o.o. przekazała Fundacji SMA grant w kwocie 75 500 złotych w ramach wsparcia VI Konferencji SMA.
 • We wrześniu 2018 r. firma Roche Polska sp. z o.o. przekazała Fundacji SMA grant w kwocie 30 000 złotych w ramach wsparcia VI Konferencji SMA.