Przejrzystość

Fundacja SMA przestrzega zasad przejrzystości wyrażonych w dokumencie nr EMA/24913/2005 Europejskiej Agencji do Spraw Leków w odniesieniu do współpracy z przedsiębiorstwami z sektora farmaceutycznego.

Deklaracje przejrzystości

  • W sierpniu 2015 r. firma Roche Polska Sp. z o.o. przekazała Fundacji SMA kwotę 40 000 złotych w ramach wsparcia konferencji Trzeci Weekend ze SMA-kiem.
  • W marcu 2016 r. przedstawiciel Fundacji SMA wziął udział w trzydniowym zjeździe IEEPO organizowanym przez Roche AG i odbywającym się w Kopenhadze Firma Roche Polska sp. z o.o. zapewniła przelot, dwa noclegi oraz wyżywienie.
  • W kwietniu 2016 r. przedstawiciel Fundacji SMA, reprezentując Zarząd SMA Europe, wziął udział w spotkaniu Rady Naukowej firmy Avexis Inc. w Londynie. Firma Avexis zapewniła wyżywienie.
  • W sierpniu 2016 r. firma Roche Polska Sp. z o.o. przekazała Fundacji SMA kwotę 35 000 złotych w ramach wsparcia IV Konferencji SMA.
  • W październiku 2016 r. przedstawiciel Fundacji SMA wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Biogen AG w Zurichu dla członków Zarządu SMA Europe. Firma Biogen zapewniła przelot, jeden nocleg oraz wyżywienie.
  • W grudniu 2016 r. dwoje przedstawicieli Fundacji SMA wzięło udział w zorganizowanym przez Roche Polska sp. z o.o. spotkaniu polskich organizacji pacjenckich w Warszawie. W ramach wydarzenia, firma Roche zapewniła wyżywienie, nocleg (1 osoba) oraz zwrot kosztów podróży (1 osoba).
  • W grudniu 2016 r. przedstawiciel Fundacji SMA, reprezentując Zarząd SMA Europe, wziął udział w spotkaniu Rady Naukowej firmy Avexis Inc. w Rzymie. Firma Avexis zapewniła dojazd, dwa noclegi oraz wyżywienie.