skip to Main Content

Kompleksowa opieka koordynowana

Rdzeniowy zanik mięśni jest uznawany za chorobę wielonarządową – zaburza ona funkcjonowanie nie tylko neuronów i mięśni, ale również układu oddechowego, układu trawiennego, układu kostno-szkieletowego, a nawet serca. Do zapewnienia choremu prawidłowej opieki niezbędne jest współdziałanie szeregu specjalistów na różnych poziomach systemu opieki zdrowotnej.

Koordynowana opieka medyczna w SMA polega na tym, że chorym opiekuje się zespół lekarski pod kierownictwem neurologa (lub neurologa dziecięcego). Zespół ten, obejmujący lekarzy wielu specjalności, uzgadnia między sobą wszelkie decyzje dotyczące pacjenta.

Taka koordynacja opieki medycznej w SMA jest powszechna i oczywista w krajach Zachodu. W Polsce, niestety, obecnie funkcjonujący system opieki zdrowotnej nie umożliwia koordynacji – ani pomiędzy lekarzami różnej specjalności, ani pomiędzy różnymi szczeblami opieki zdrowotnej (np. lekarzami ze szpitala specjalistycznego i lekarzami rodzinnymi).

Fundacja SMA dąży do wprowadzenia pełnego modelu opieki koordynowanej w rdzeniowym zaniku mięśni w Polsce.

Back To Top