skip to Main Content

Szkolenia

Rozpoznanie SMA u dziecka jest dla rodziny ogromnym wyzwaniem. Od początku trzeba nauczyć się opieki nad dzieckiem, które ma trudności z wieloma aspektami życia codziennego. Szczególnym wyzwaniem jest opieka na małymi dziećmi z najcięższą postacią choroby. Jednak rdzeniowy zanik mięśni rzuca wyzwanie zarówno rodzinom SMA bez względu na postać choroby, jak i fizjoterapeutom i innym specjalistom, którzy będą się nimi opiekować na przestrzeni lat.

Aby poprawić jakość opieki specjalistycznej w SMA, Fundacja regularnie organizuje szkolenia, na których zaproszeni eksperci z kraju i zagranicy prowadzą szkolenia ze sprawdzonych metod terapii u dzieci i dorosłych z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Niektóre szkolenia przeznaczone są dla rodzin SMA, szczególnie rodzin dzieci od niedawna borykających się z chorobą. Eksperci z kraju i zagranicy pokazują tajniki opieki nad dzieckiem z SMA, mówią, na co należy zwrócić szczególną uwagę, wyjaśniają, jaki sprzęt jest niezbędny i jak go obsługiwać, przestrzegają przed najczęstszymi błędami. Ważnym aspektem jest wsparcie psychologiczne i społeczne i nieraz takie szkolenia prowadzone są w formie obozów czy retreatów, podczas których integracja jest elementem równie ważnym jak wiedza.

W części szkoleń koncentrujemy się bardziej na zwiększaniu wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów, którzy mają pod swoją opieką dzieci i dorosłych z SMA. W takich szkoleniach udział rodzin SMA jest ograniczony, a program zawiera więcej elementów zaawansowanych. Takie szkolenia przeznaczone są dla fizjoterapeutów z całego kraju, a do ich prowadzenia zapraszamy najwyższej klasy ekspertów z Polski i zagranicy.

Oprócz dedykowanych szkoleń, warsztaty zarówno dla Rodzin, jak i fizjoterapeutów tradycyjnie odbywają się przy okazji dorocznej konferencji „Weekend ze SMA-kiem”.

Back To Top