skip to Main Content

RG3039

RG3039 był eksperymentalnym preparatem opracowywanym w celu leczenia SMA przez firmę Repligen Pharmaceuticals. Oparty na związkach z grupy tetracyklin, w badaniach przedklinicznych preparat zwiększał produkcję białka SMN o 40% poprzez modyfikację alternatywnego składania genu SMN2.

W grudniu 2014 roku Repligen zawarł umowę licencyjną z koncernem Pfizer dotyczącą dalszego rozwijania leku i rozpoczęcia badań klinicznych, otrzymując 70 milionów dolarów. Jednakże sześć tygodni później Pfizer poinformował o rozwiązaniu umowy, nie podając wyjaśnienia.

Tym samym rozwój RG3039 został przerwany.

Back To Top