skip to Main Content

Badania kliniczne

Nadal toczą się badania kliniczne nusinersenu w SMA.

Badanie SHINE

Jest to badanie skuteczności i długofalowego bezpieczeństwa nusinersenu, w którym biorą udział wyłącznie uczestnicy wcześniejszych badań klinicznych. Z tego powodu naboru nie prowadzi się.

Opis badania w języku angielskim


Badanie NURTURE

Prowadzone od 2015 roku badanie skuteczności i bezpieczeństwa nusinersenu podawanego dzieciom w wieku przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby. Naboru nie prowadzi się – obecnie tylko monitoruje się postęp dzieci uczestniczących w badaniu.

Opis badania w języku angielskim


Badanie DEVOTE

Jest to otwarte w 2020 roku badanie skuteczności i długofalowego bezpieczeństwa nusinersenu stosowanego w innym dawkowaniu: dwie dawki wysycające po 50 mg w odstępie 15 dni + dwie dawki podtrzymujące po 28 mg 3 i 8 miesięcy później.

Data rozpoczęcia: kwiecień 2020 roku.

Tu pisaliśmy więcej

Opis badania w języku angielskim


Badanie RESPOND

Badanie kliniczne, którego celem jest poznanie skuteczności stosowania nusinersenu u chorych, którzy przyjęli lek terapii genowej onasemnogen abeparwowek (Zolgensma)

Data rozpoczęcia: luty 2021 roku.

Tu pisaliśmy więcej

Opis badania w języku angielskim


Badanie ASCEND

Badanie kliniczne, którego celem jest poznanie skuteczności nusinersenu w podwyższonym dawkowaniu u niechodzących chorych na SMA o późniejszym początku (typ 2 i 3)/

Planowana data rozpoczęcia: IV kwartał 2021 roku.

Tu pisaliśmy więcej

Back To Top