Badania kliniczne

Nadal toczą się badania kliniczne nusinersenu w SMA.

Badanie SHINE

Jest to badanie skuteczności i długofalowego bezpieczeństwa nusinersenu, w którym biorą udział wyłącznie uczestnicy wcześniejszych badań klinicznych. Z tego powodu naboru nie prowadzi się.

Informacje w języku angielskim

Badanie DEVOTE

Jest to nowo otwarte badanie skuteczności i długofalowego bezpieczeństwa nusinersenu stosowanego w innym dawkowaniu: dwie dawki wysycające po 50 mg w odstępie 15 dni + dwie dawki podtrzymujące po 28 mg 3 i 8 miesięcy później.

Data rozpoczęcia: kwiecień 2020 roku.

Informacje w języku angielskim

Tu pisaliśmy więcej

Back To Top