skip to Main Content

I Kongres SMA – Kraków 2018

International Scientific Congress on Spinal Muscular Atrophy, czyli I Międzynarodowy Kongres SMA, odbył się w dniach 25–27 stycznia 2018 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wzięło w nim udział ok. 300 uczestników z kilkunastu krajów świata.

Kongres otworzyli ówczesny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr. Marcin Czech oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura.

Program I Kongresu SMA


Back To Top