skip to Main Content

Nowa perspektywa życia

W 2020 Fundacja SMA przy współpracy z Polskim Towarzystwem Neurologów Dziecięcych przygotowała krótki film dokumentalny pt. SMA – nowa perspektywa życia.

W filmie tym pokazujemy trzy rodziny z dziećmi żyjącymi z SMA – historię diagnozy, codzienne zmaganie z chorobą, radości i smutki. Pokazujemy przede wszystkim, jak wczesna diagnoza i przedobjawowe leczenie SMA u kolejnego dziecka diametralnie odmieniło życie.

Back To Top