skip to Main Content

Zespół Koordynacyjny

Zarządzeniem Prezesa NFZ powołany został Zespół Koordynacyjny Do Spraw Leczenia Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni. Zadaniem Zespołu jest dokonywanie kwalifikacji chorych do programu lekowego na podstawie wniosków nadsyłanych przez szpitale uczestniczące w programie.

Skład Zespołu

W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą następujący specjaliści neurolodzy / neurolodzy dziecięcy:

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak – Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie – Przewodnicząca Zespołu;
 • prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk – Katedra i Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie – Zastępczyni Przewodniczącej Zespołu;
 • prof. dr hab. n med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska – Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
 • dr n. med. Maria Jędrzejowska – Zakład Genetyki Medycznej, Poradnia Genetyczna, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;
 • dr n. med. Andrzej Opuchlik – Katedra Neurologii, Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego, Zakład Neurochemii i Neuropatologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie;
 • dr hab. n. med. Sławomir Michalak – Oddział Kliniczny Neurologii, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
 • dr n. med. Mirosław Jasiński – Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.

Ponadto w posiedzeniach Zespołu będzie bierze udział przedstawiciel NFZ, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciel jednostki koordynującej leczenie.

Regulamin prac Zespołu

Z regulaminem pracy Zespołu można zapoznać się na stronie NFZ.

Posiedzenia Zespołu

Zespół obraduje raz w miesiącu. Daty posiedzeń:

 • 09 stycznia 2020 r.; termin nadsyłania wniosków: 30 grudnia 2019 r.
 • 06 lutego 2020 r.; termin nadsyłania wniosków: 23 stycznia
 • 05 marca 2020 r.; termin nadsyłania wniosków: 20 lutego
 • 23 kwietnia 2020 r.; termin nadsyłania wniosków: 9 kwietnia
 • 21 maja 2020 r.; termin nadsyłania wniosków: 14 maja
 • 18 czerwca 2020 r.; termin nadsyłania wniosków: 4 czerwca
 • 24 września 2020 r.; termin nadsyłania wniosków: 10 września 2020 r.
 • 15 października 2020 r.; termin nadsyłania wniosków: 1 października 2020 r.
 • 5 listopada 2020 r.; termin nadsyłania wniosków: 22 października 2020 r.
 • 3 grudnia 2020 r.; termin nadsyłania wniosków: 19 listopada 2020 r.
 • 4 lutego 2021 r.; termin nadsyłania wniosków: do 22 stycznia 2021 r.
 • 25 marca 2021 r.; termin nadsyłania wniosków: do 12 marca2021 r.
 • 6 maja 2021 r.; termin nadsyłania wniosków: do 23 kwietnia 2021 r.
 • 24 czerwca 2021 r.; termin nadsyłania wniosków: do 11 czerwca 2021 r.

Kontakt

Sekretariat Zespołu Koordynacyjnego mieści się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Kontakt – wyłącznie mailowy, email: [email protected].

Back To Top