skip to Main Content

SMA Europe

Jednym z priorytetowych zadań Fundacji SMA jest uczestniczenie w międzynarodowych wysiłkach zmierzających do opracowania i wdrożenia skutecznych terapii w Europie. W tym celu Fundacja od 2014 roku jest członkiem europejskiego zrzeszenia SMA Europe. Pierwotną działalnością SMA Europe było finansowanie badań naukowych zmierzających do opracowania leku na SMA – w tym celu organizacja przez ostatnie 10 lat zebrała i przekazała naukowcom ponad 5 milionów euro.

Obecnie SMA Europe – również dzięki naszej aktywności – prowadzi działania w następujących obszarach:

  • współpraca organizacji europejskich pacjentów SMA
  • wspieranie badań naukowych (fundusz grantowy) – prosimy o darowizny za naszym pośrednictwem
  • Międzynarodowy Kongres SMA
  • współpraca z Europejską Agencją Leków w zakresie dopuszczania leków
  • wspieranie badań klinicznych – współpraca w opracowywaniu protokołów, identyfikacja ośrodków, wsparcie naboru
  • wprowadzanie programów wczesnego dostępu do leków eksperymentalnych
  • badania przesiewowe noworodków
  • rejestry SMA
  • opracowanie skal badawczych odzwierciedlających zmiany istotne dla pacjenta
  • informacja dla pacjentów
Back To Top