Współpraca międzynarodowa

Aby pokonać tak rzadką chorobę, jak rdzeniowy zanik mięśni, niezbędne jest połączenie sił z organizacjami z innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi. Fundacja SMA od początku kładzie duży nacisk na współpracę transgraniczną i obecność w strukturach międzynarodowych.

Od marca 2014 r. Fundacja SMA jest pełnoprawnym członkiem zrzeszenia SMA Europe, biorąc udział w dorocznych zebraniach Zarządu oraz współdecydując o kierunkach działania tego międzynarodowego zrzeszenia, zajmującego się finansowaniem programów lekowych (na zdjęciu powyżej jedno z zebrań w 2014 r.). Od 2015 r. Fundacja SMA zacznie przekazywać środki do funduszu grantowego SMA Europe.

Fundacja jest też członkiem Europejskiej Organizacji Chorób Rzadkich (EURORDIS), które zajmuje się usprawnianiem koordynacji między organizacjami pacjenckimi, przemysłem farmaceutycznym i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia w krajach Europy.

Logo TREAT-NMDFundacja pozostaje też członkiem transeuropejskiej sieci naukowo-badawczej schorzeń nerwowo-mięśniowych TREAT-NMD.

Back To Top