skip to Main Content

Leczenie

Leczenie SMA składa się z trzech komponentów:

 • Leczenie farmakologiczne jest niezbędne do zatrzymania dalszego postępu choroby i długofalowej poprawy stanu chorego. Każdy z trzech obecnie dostępnych leków zatrzymuje obumieranie motoneuronów i pozwala, dzięki rehabilitacji, na odwracanie jej skutków.
 • Leczenie objawowe ma na celu zmniejszenie dolegliwości związanych z komplikacjami SMA. W zależności od stopnia zaawansowania choroby, komplikacje mogą obejmować: uogólnione osłabienie mięśni, niewydolność oddechową, brak możliwości przełykania, przykurcze mięśniowe, skrzywienia kręgosłupa, zapadalność na choroby zakaźne. U chorego stosuje się więc rehabilitację, ortezy, mechaniczne wsparcie oddechu, gastrostomię, chirurgiczną korektę skoliozy i in.
 • Leczenie zapobiegawcze ma na celu zapobieżenie komplikacjom związanych z SMA. Stosuje się intensywną rehabilitację, zapobiegawczo wprowadza nieinwazyjne wsparcie oddechu, u niektórych pacjentów stosuje się specjalną dietę, używa się gorsetów opóźniających powstawanie skrzywień kręgosłupa, stosuje się szczepienia ochronne i in.

Leczenie farmakologiczne

Obecnie w państwach Unii Europejskiej dopuszczone są trzy nowoczesne leki na SMA. Działają w ten sposób, że zwiększają poziom białka SMN w organizmie chorego. Wszystkie trzy są objęte refundacją w Polsce.

Nazwa handlowa Nazwa zwyczajowa Stosowanie Dostępność w Polsce
Spinraza nusinersen Wlewy do kanału kręgowego raz na cztery miesiące (na początku częściej). Refundowany – lek pierwszej linii
Zolgensma terapia genowa Jednorazowy wlew dożylny. Może być stosowany tylko u małych dzieci. Refundowany
Evrysdi risdiplam Syrop do codziennego stosowania. Refundowany – lek drugiej linii

Poza wskazaniami rejestracyjnymi w SMA stosuje się pomocniczo salbutamol.

Leczenie objawowe

Leczenie objawowe ma na celu zmniejszanie dolegliwości wywoływanych przez objawy SMA.

 • Dobra rehabilitacja zwiększa elastyczność mięśni i poprawia ich sprawność, potrafi zmniejszyć przykurcze i skoliozę i wywołany przez nie ból.
 • W ostrym przebiegu SMA utrata umiejętności samodzielnego oddychania zmusza do stosowania wentylacji nieinwazyjnej, a czasem inwazyjnej (tracheostomii).
 • W czasie infekcji oddechowej często niezbędne jest wspomaganie odruchu kaszlu za pomocą koflatora.
 • Osoby, które utraciły zdolność przełykania, wymagają karmienia dojelitowego, często poprzez gastrostomię.
 • W razie wystąpienia osteoporozy – która jest częsta u osób niechodzących – stosuje się odpowiednie leki (np. kwas zolendronowy).
 • Utrata funkcji mięśniowej sprawia, że chorzy muszą stosować różnego rodzaju sprzęt umożliwiający poruszanie się, utrzymywanie głowy itd.

Leczenie zapobiegawcze

Można zapobiegać wystąpieniu wielu objawów SMA za pomocą dobrze opracowanych programów.

 • Fizjoterapia jest w stanie spowolnić proces słabnięcia, powstawania przykurczy mięśniowych, powstawania skoliozy
 • W tym samym celu stosuje się gorsety, ortezy i odpowiednie sprzęty (odpowiednio ukształtowane foteliki lub siedziska)
 • W ostrej postaci SMA zapobiegawczo stosuje się wentylację nieinwazyjną, zwykle tylko w czasie snu, tak aby nie dopuścić do desaturacji i zapewnić prawidłową wymianę gazową.
 • Codzienna fizjoterapia oddechowa (m.in. przy pomocy koflatora) zapobiega zapadaniu się górnej części płuc, charakterystycznemu dla ostrej postaci SMA.
 • Złamaniom kości zapobiega się monitorując ich gęstość i w razie potrzeby stosując leki przeciw osteoporozie.
 • Infekcjom oddechowym, które w SMA zwykle mają ciężki przebieg ze względu na osłabienie płuc, zapobiega się stosując szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane).

Również wszystkie trzy leki na SMA są w stanie zapobiec pojawieniu się choroby, jeśli zostaną podane na etapie przed wystąpieniem pierwszych objawów.

Back To Top