skip to Main Content

Branaplam

BRANAPLAM (wcześniej oznaczany kodami: LMI070, NVS-SM1) jest eksperymentalnym preparatem opracowanym przez firmę Novartis, który zwiększa poziom białka SMN, modyfikując składanie pre-mRNA genu SMN2. Podawany jest w formie zawiesiny doustnej raz na tydzień .

Branaplam był pierwszą cząsteczką opracowaną w celu przyczynowego lecznia SMA, która trafiła do badań klinicznych. Pod koniec 2014 r. w ośrodkach klinicznych w Belgii, Danii, Niemczech i Włoszech rozpoczęto podawanie preparatu trzynaściorgu niemowląt z najcięższą postacią SMA. Wstępne obserwacje już po kilku miesiącach wskazały na zadziwiająco dużą i szybką poprawę funkcji mięśniowej u większości dzieci uczestniczących w badaniu.

W maju 2016 r., w związku zaobserwowaniem poważnych działań niepożądanych u zwierząt karmionych wysokimi dawkami branaplamu, dzieciom uczestniczącym w badaniu wielokrotnie zmniejszono dawkę oraz wstrzymano dalszy nabór do badania. Po dwóch miesiącach, w lipcu 2016 r. stwierdzono, że efekt toksyczny jednak dotyczy tylko tego konkretnego gatunku zwierząt eksperymentalnych, i przywrócono uczestnikom możliwość powrotu do poprzedniej dawki. Niestety, w wyniku osłabienia wywołanego dwumiesięcznym niedoborem leku dwoje dzieci zmarło. Pozostałe dzieci jednak zaczęły odzyskiwać siły. Przez kolejne dwa lata prowadzono intensywne prace nad określeniem bezpieczeństwa preparatu. W 2018 roku, po uzyskaniu potwierdzenia bezpieczeństwa, wznowiono nabór do badania, jednocześnie rozszerzając je na nowe kraje.

W 2021 roku firma Novartis zdecydowała się zaprzestać rozwoju branaplamu jako leku na SMA, uznając, iż lek nie wykazuje wystarczającej przewagi nad już dopuszczonym na rynek risdiplamem, aby inwestować w dalsze badania kliniczne w SMA. Natomiast Novartis kontynuuje prace nad branaplamem w leczeniu pląsawicy Huntingtona.

Badanie kliniczne

Przeprowadzono tylko jedno badanie kliniczne branaplamu: An Open Label Study of LMI070 in Type 1 Spinal Muscular Atrophy (SMA). Było to dwuczęściowe badanie branaplamu stosowanego u niemowląt z pierwszą postacią rdzeniowego zaniku mięśni. Badanie było otwarte (nierandomizowane), tj. wszystkie dzieci otrzymywały substancję czynną, nie stosowano placebo.

Część I badania trwała od 2014 do 2017 roku. Celem jej było określenie maksymalnej tolerowanej dawki, a także bezpieczeństwa, farmakokinetyki i farmakodynamiki branaplamu. Trzynaścioro niemowląt biorących w niej udział przez 13 tygodni otrzymywało preparat w dawkach różnej wielkości, a następnie przez kolejne lata pozostawało na najwyższej bezpiecznej dawce.

W 2017 roku zdecydowano się wznowić badanie wg nowego projektu – była to część II badania. W tej rozszerzonej części niemowlęta otrzymywały jedną z dwóch dawek branaplamu: niższą oraz dawkę 4-krotnie wyższą. Miało to pozwolić na określenie, czy podwyższenie dawki wiąże się z wyższą skutecznością.

Badanie było prowadzone w następujących państwach: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Polska, Rosja, Szwecja, Węgry i Włochy. W Polsce badanie prowadzone było w dwóch ośrodkach; w każdym było czworo niemowląt:

  1. Oddział Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
  2. Oddział Neurologii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu

Nabór do badania został zakończony na początku 2019 roku. Do badania włączono łącznie 39 dzieci na całym świecie, z tego w Polsce 8. Kilkoro dzieci zmarło w trakcie pierwszej części badania, m.in. w związku z dwumiesięczną przerwą w podawaniu leku.

W 2021 r., w związku z decyzją o zakończeniu badania, firma Novartis zgodziła się nieodpłatnie przekazać lek terapii genowej dla wszystkich dzieci uczestniczących w badaniu klinicznym branaplamu, które spełniały kryteria leczenia lekiem Zolgensma.

Back To Top