skip to Main Content

COOL-awe kółka od przedszkolaka

Tytuł projektu: COOL-awe kółka od przedszkolaka
Partner projektu: Fundacja TPSW
Projekt sfinansowany ze środków przekazanych przez Urząd m. st. Warszawy.
Okres realizacji: listopad–grudzień 2014 r.
Koszt całkowity: 7 000 zł
Kwota dofinansowania: 7 000 zł


Celem projektu, zrealizowanego w 2014 roku w ścisłej współpracy z Fundacją TPSW, było zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z problematyką niepełnosprawności fizycznej. W ośmiu warszawskich przedszkolach trenerzy Fundacji TPSW przeprowadzili zajęcia dla zafascynowanych przedszkolaków, pokazując, jak to jest jeździć na wózku albo być niewidomym, a także przedstawiając dzieciom zwierzęta asystujące.

Wraz z osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, w towarzystwie psa asystującego i świni terapeutycznej, z autorem piszącym książki dla dzieci (ostatnia: o dziewczynce na wózku poruszającej się z asystującym ślicznym labradorem), biorąc ze sobą dwa wózki, tor przeszkód i sprzęt do wyświetlania filmów, odwiedzaliśmy przedszkola i pokazwyaliśmy, co znaczy wózek, jak się czuje osoba niewidząca, jak pomaga pies albo świnka asystująca. Jest to bardzo ważna wiedza, ponieważ dotyczy naszej różnorodnej społeczności. Staraliśmy się, aby przedszkolaki wyrosły na dorosłych, którzy nie będą wykluczali takich osób, jak nasi podopieczni – będą potraktować ich normalnie, po prostu jak inne osoby, które tak samo chcą pracować, mieć przyjaciół i normalny dom.

Jak rozmawiać z osobą niesłyszącą? Jak pomóc osobie na wózku? Czy można do niewidomego powiedzieć „do zobaczenia jutro”? Dzieci często nie wiedzą, nie znają – omijają więc z daleka bądź tylko intensywnie się przyglądają. Tak powstaje izolacja. Zaspokajając ciekawość, dzieci przestają traktować „nieznane” jak coś dziwnego i uczą się interakcji na równych szansach. Zapraszamy też dzieci do pewnej aktywności plastycznej – na fotografiach pokazujemy nakładki na kółka wózków. Proponujemy, aby dzieci, malując czy rysując, zaprojektowały takie nakładki. W przyszłości najciekawszy projekt być może trafi do produkcji jako prawdziwa nakładka chroniąca dłonie wózkowiczów.

Osoby z niepełnosprawnością mogą być wręcz fascynujące – ścigają się, pływają, tańczą, latają. Wspinają po górach. Bywają geniuszami komputerowymi. Albo detektywami, tak jak dziewczynka poruszająca się na wózku z pomocą asystującego labradora. Zdecydowanie mogą zaimponować. Jeśli się do nich odezwiemy, możemy poznać kogoś ciekawego.

Dzięki przemyślanym grom i zabawie „COOL-awe Kółka” wózka inwalidzkiego okazują się naprawdę cool. W ten sposób, oswajając niepełnosprawność, przeciwdziałamy izolacji, poczuciu inności i odrzucenia u dzieci z niepełnosprawnościami w placówkach integracyjnych.

Projekt, autorstwa Fundacji TPSW, powstał na kanwie bezpośredniego doświadczenia osób związanych z Fundacją SMA, innych rodziców, a także osób zawodowo zajmujących się edukacją włączającą. Konsultowany był z psychologami, pedagogami, nauczycielami, rodzicami i trenerami. Był przedstawiany w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz na Uczelni Łazarskiego, znany jest też Rzecznikowi Praw Dziecka.

Galeria

Back To Top