skip to Main Content

Międzynarodowy Kongres SMA

Działając w ramach SMA Europe, Fundacja SMA jest współorganizatorem International Scientific and Clinical Congress on Spinal Muscular Atrophy – Międzynarodowego Kongresu SMA.

Ta trzydniowa konferencja naukowa odbywa się od 2018 roku co dwa lata. Organizowana jest przez SMA Europe przy współpracy organizacji członkowskich. W trakcie wydarzenia w jednym miejscu spotykają się naukowcy, klinicyści, przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego oraz przedstawiciele organizacji pacjentów, aby ułatwić wymianę wiedzy i dzielenie się najnowszymi odkryciami w dziedzinie rdzeniowego zaniku mięśni.

Kongres został pomyślany jako europejski odpowiednik amerykańskiej konferencji CureSMA, jednak z naciskiem na aspekt naukowy i medyczny.

Pierwszy Międzynarodowy Kongres SMA odbył się w styczniu 2018 roku w Krakowie i był wspólym przedsięwzięciem SMA Europe oraz Fundacji SMA. Drugi zaś – w lutym 2020 roku w Evry jako wspólne przedsięwzięcie SMA Europe i AFM Téléthon.

Kongres jest największym w Europie wydarzeniem o tym charakterze. W miarę posiadanych środków Fundacja SMA stara się wspierać finansowo wyjazdy lekarzy z Polski na Kongres, tak aby do naszego kraju trafiała najbardziej aktualna wiedza dotycząca choroby.

Back To Top