skip to Main Content

Przekaż darowiznę

DRODZY DARCZYŃCY: Fundacja SMA może istnieć tylko dzięki Wam! Mimo iż cały Zespół Fundacji pracuje społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia, to tak jak w każdej organizacji, nasza działalność pociąga za sobą nieuniknione koszty i wymaga środków. Otrzymywane darowizny na cele statutowe pozwalają Fundacji działać i rozwijać nowe projekty, a także uczestniczyć w działaniach wspólnoty międzynarodowej.

Co roku Fundacja stara się zorganizować zjazd integracyjno-szkoleniowy dla rodzin dotkniętych SMA. Wpłaty z dopiskiem Darowizna na organizację Weekendu ze SMA-kiem umożliwią regularną organizację takich zjazdów.

Ponadto w imieniu polskich rodzin Fundacja bierze udział w finansowaniu prac nad lekami na SMA. Darowizny wpłacone na rachunek zbiórkowy na badania oraz opisane jako Darowizna na badania nad lekiem zostaną w całości przekazane do funduszu grantowego SMA Europe.

Darowizny przekazane Fundacji SMA można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym. Osoby fizyczne, rozliczające się za pomocą formularzy PIT, mogą odliczyć do 6% podstawy opodatkowania. Osoby prawne, płatnicy CIT (czyli przedsiębiorstwa itp.), mogą odliczyć darowizny w wysokości do 10% podstawy opodatkowania. Dowodem przekazania darowizny jest potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (tj. wydruk potwierdzenia przelewu). Na życzenie Fundacja SMA wystawi potwierdzenie przyjęcia darowizny.

Szczegółowy regulamin darowizn znajduje się tutaj.

Za wszelkie darowizny gorąco dziękujemy i zapewniamy, że zostaną w całości spożytkowane na cele wyliczone w Statucie Fundacji.

Wpłać teraz

Prosimy kliknąć na wybraną metodę płatności
Tradycyjny przelew bankowy

Numery rachunków bankowych Fundacji SMA znajdują się na stronie rachunki bankowe.

Wykonując przelew bardzo prosimy zwrócić uwagę, aby zgodnie z wymaganiami urzędów skarbowych w tytule przelewu znalazło się słowo darowizna.

Aby otrzymać pisemne potwierdzenie darowizny prosimy o kontakt z Fundacją.

Regulamin darowizn

Dziękujemy : )

Back To Top