skip to Main Content

Sprawozdania

PONIŻEJ znajdują się kopie sprawozdań złożonych przez Fundację właściwym organom.

Ustawowe sprawozdania z działalności

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rozliczenia zbiórek publicznych

Zbiórka w roku 2014

Obecnie trwająca zbiórka

Raporty z kontroli i audytów

(Brak przeprowadzonych kontroli i audytów)

Back To Top