skip to Main Content

Mamy diagnozę SMA

Tytuł projektu: Mamy diagnozę SMA: wiarygodna informacja od momentu rozpoznania rdzeniowego zaniku mięśni
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016
Koszt całkowity: 12 633,85 zł
Wysokość dofinansowania PFRON: 8 321,05 zł
Wkład własny Fundacji SMA: 4 312,80 zł


W ramach projektu powstały postery oraz wznowiona została pierwsza publikacja Fundacji SMA – broszura pod tytułem Rdzeniowy zanik mięśni (SMA): Podstawowe informacje. Publikacja trafiła do ośrodków neurologii dziecięcej w całym kraju oraz przez kolejne lata była wysyłana rodzinom borykającym się z diagnozą rdzeniowego zaniku mięśni.

Ponadto projekt pozwolił na prace informatyczne i zwiększenie wartość informacyjnej witryny internetowej Fundacji.

Publikacja

Back To Top