Mamy diagnozę SMA

W ramach projektu powstaną postery oraz wznowiony zostanie polski informator nt. SMA, które trafią do ośrodków neurologii dziecięcej w całym kraju. Broszura będzie też wysyłana nowo zdiagnozowanym rodzinom, a równolegle zwiększona zostanie wartość informacyjna witryny internetowej Fundacji SMA.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Nazwa projektu: „Mamy diagnozę SMA: wiarygodna informacja od momentu rozpoznania rdzeniowego zaniku mięśni”
Czas trwania projektu: 01.01.2016–31.12.2016

Koszt całkowity projektu: 12633,85 zł
Wkład własny Fundacji SMA: 4312,80 zł
Wysokość dofinansowania PFRON: 8321,05 zł

Back To Top