skip to Main Content

Wpływanie na rozwiązania systemowe

Fundacja SMA niekiedy zabiera głos w odniesieniu do projektowanych rozwiązań systemowych, które mają dotyczyć osób z rdzeniowym zanikiem mięśni lub ich najbliższych.

Przykładowo, jeżeli proponowane rozwiązania prawne mogą w jakiś sposób pogorszyć los takich osób, Fundacja stara się przygotować i przekazać swoją opinię.

Zaopiniowane projekty aktów prawnych

Jeżeli zapisy projektu jakiegoś rozwiązania systemowego budzą Twoje wątpliwości pod kątem uwzględnienia interesu osób z SMA, prosimy o kontakt.

Back To Top