Rachunki bankowe

Dane bankowe Fundacji SMA.

Dane beneficjenta / odbiorcy przelewu

Nazwa: Fundacja SMA
Adres: ul. Przy Forcie 10/99
02-495 Warszawa

Dane banku

Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Kod SWIFT/BIC: ALBPPLPW

Numery rachunków

Cel wpłaty Numer rachunku
Darowizny na cele statutowe w złotych 56 2490 0005 0000 4600 1967 8972
Darowizny na cele statutowe w euro 39 2490 0005 0000 4600 4837 0423
Darowizny na badania naukowe 19 2490 0005 0000 4600 6465 1942
Darowizny na wsparcie dostępu do leczenia 34 2490 0005 0000 4600 9101 3944
Darowizny na Weekend ze SMA-kiem 39 2490 0005 0000 4600 8313 4932
Działalność odpłatna (opłaty za warsztaty i szkolenia) 91 2490 0005 0000 4600 5750 3395

Poprzednia numeracja rachunków

W październiku 2015 r., w związku z przejęciem Meritum Banku przez Alior Bank, rachunkom bankowym Fundacji prowadzonym dotychczas przez Meritum Bank została nadana nowa numeracja Alior Banku. Poniżej podajemy dawne numery rachunków. Nowa numeracja działa równolegle z dotychczasową, jednak prosimy używać już nowej numeracji podanej powyżej.
Cel wpłaty Numer rachunku
Darowizny na cele statutowe w złotych 46 1300 0000 2076 8236 2589 0005
Darowizny na cele statutowe w euro 19 1300 0000 2076 8236 2589 0006
Darowizny na badania naukowe 08 1300 0000 2076 8236 2589 0010
Darowizny na wsparcie dostępu do leczenia 34 1300 0000 2823 6258 9000 0012
Darowizny na Weekend ze SMA-kiem 07 1300 0000 2823 6258 9000 0013

Przekaż darowiznę