Rachunki bankowe

Dane bankowe Fundacji SMA.

Dane beneficjenta / odbiorcy przelewu

Nazwa: Fundacja SMA
Adres: ul. Przy Forcie 10/99
02-495 Warszawa

Dane banku

Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Kod SWIFT/BIC: ALBPPLPW

Numery rachunków

Cel wpłatyNumer rachunku
Darowizny na cele statutowe w złotych56 2490 0005 0000 4600 1967 8972
Darowizny na cele statutowe w euro39 2490 0005 0000 4600 4837 0423
Darowizny na badania naukowe19 2490 0005 0000 4600 6465 1942
Darowizny na wsparcie dostępu do leczenia34 2490 0005 0000 4600 9101 3944
Darowizny na Weekend ze SMA-kiem39 2490 0005 0000 4600 8313 4932
Opłaty za udział w Weekendzie ze SMA-kiem88 2490 0005 0000 4600 3537 8719

Poprzednia numeracja rachunków

W październiku 2015 r., w związku z przejęciem Meritum Banku przez Alior Bank, rachunkom bankowym Fundacji prowadzonym dotychczas przez Meritum Bank została nadana nowa numeracja Alior Banku. Poniżej podajemy dawne numery rachunków. Nowa numeracja działa równolegle z dotychczasową, jednak prosimy używać już nowej numeracji podanej powyżej.
Cel wpłatyNumer rachunku
Darowizny na cele statutowe w złotych46 1300 0000 2076 8236 2589 0005
Darowizny na cele statutowe w euro19 1300 0000 2076 8236 2589 0006
Darowizny na badania naukowe08 1300 0000 2076 8236 2589 0010
Darowizny na wsparcie dostępu do leczenia34 1300 0000 2823 6258 9000 0012
Darowizny na Weekend ze SMA-kiem07 1300 0000 2823 6258 9000 0013

Przekaż darowiznę