skip to Main Content

Rachunki bankowe

DANE BANKOWE Fundacji SMA.

Beneficjent / odbiorca przelewu

Nazwa: Fundacja SMA
Adres: ul. Przy Forcie 10/99
02-495 Warszawa

Bank

Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Kod SWIFT/BIC: ALBPPLPW

Numery rachunków

Cel wpłaty Numer rachunku
Darowizny na cele statutowe w złotych 56 2490 0005 0000 4600 1967 8972
Darowizny na cele statutowe w euro 39 2490 0005 0000 4600 4837 0423
Darowizny na badania naukowe 19 2490 0005 0000 4600 6465 1942
Darowizny na wsparcie dostępu do leczenia 34 2490 0005 0000 4600 9101 3944
Darowizny i granty na Konferencję SMA 39 2490 0005 0000 4600 8313 4932
Działalność odpłatna (opłaty za uczestnictwo
w szkoleniach, Konferencji SMA itp.)
91 2490 0005 0000 4600 5750 3395

Przekaż darowiznę

Back To Top