Rachunki bankowe

Poniżej podajemy dane bankowe Fundacji SMA.

Dane beneficjenta / odbiorcy przelewu

Nazwa: Fundacja SMA
Adres: ul. Przy Forcie 10/99
02-495 Warszawa

Dane banku

Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Kod SWIFT/BIC: ALBPPLPW

Numery rachunków

Cel wpłatyNumer rachunku
Darowizny na cele statutowe w złotych56 2490 0005 0000 4600 1967 8972
Darowizny na cele statutowe w euro39 2490 0005 0000 4600 4837 0423
Darowizny na badania naukowe19 2490 0005 0000 4600 6465 1942
Darowizny na wsparcie dostępu do leczenia34 2490 0005 0000 4600 9101 3944
Darowizny i granty na Konferencję SMA39 2490 0005 0000 4600 8313 4932
Działalność odpłatna (opłaty za uczestnictwo
w szkoleniach, Konferencji SMA itp.)
91 2490 0005 0000 4600 5750 3395

Przekaż darowiznę