Rachunki bankowe

Dane bankowe Fundacji SMA

Dane beficjenta

Nazwa: Fundacja SMA
Adres: ul. Przy Forcie 10/99
02-495 Warszawa, Polska

Dane banku

Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Polska
Kod SWIFT/BIC: ALBPPLPW

Numery rachunków

Cel wpłaty Numer rachunku
Darowizny na cele statutowe w złotych 46 1300 0000 2076 8236 2589 0005
Darowizny na cele statutowe w euro 19 1300 0000 2076 8236 2589 0006
Darowizny na badania naukowe 08 1300 0000 2076 8236 2589 0010
Darowizny na Weekend ze SMA-kiem 07 1300 0000 2823 6258 9000 0013

Przekaż darowiznę