skip to Main Content

Jednostki szpitalne prowadzące program lekowy

Lista 36 jednostek szpitalnych prowadzących w Polsce program lekowy w rdzeniowym zaniku mięśni, z podziałem na poszczególne województwa:

Dolnośląskie

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu – DOROŚLI
  Klinika Neurologii
  Adres: ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
  Tel.: 71 734 31 00 (sekretariat oddziału)
 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu – DZIECI
  Centrum Medycyny Ratunkowej
  Oddział Neurologii Dziecięcej
  Adres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
  Tel.: 71 306 44 86 (sekretariat oddziału)

Kujawsko-pomorskie

 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – DZIECI
  Oddział Neurologii Dziecięcej
  Adres: ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
  Tel.: 52 326 21 00 (centrala szpitala), 52 326 22 00 (sekretariat dyrekcji szpitala)
 • 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – DOROŚLI
  Klinika Neurologiczna – Oddział Kliniczny Neurologiczny
  Adres: ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
  Tel.: 26 141 61 46 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]
 • Prywatny Szpital Eskulap w Osielsku – DOROŚLI
  Adres: ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko
  Tel.: 52 32 65 800

Lubelskie

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie – DOROŚLI
  Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej
  Adres: ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
  Tel.: 81 724 47 20 (sekretariat oddziału)
  Email: [email protected]
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie – DZIECI
  Klinika Neurologii Dziecięcej
  Oddział Neurologii Dziecięcej
  Adres: ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
  Tel.: 81 718 54 43

Łódzkie

 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – DOROŚLI
  Oddział Neurologiczny
  Adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
  Tel.: 42 689 53 61 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – DZIECI
  Klinika Neurologii
  Adres: ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
  Tel.: 42 271 13 71 (sekretariat oddziału)

Małopolskie

 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – DZIECI
  Oddział Neurologiczny
  Adres: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
  E-mail: [email protected]
 • Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie – DOROŚLI
  Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu
  Adres: os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
  E-mail: [email protected]

Mazowieckie

 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie – DZIECI
  Odział Neurologii i Epileptologii
  Adres: al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
  Tel.: 22 815 74 04 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected], [email protected]
 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny – STARSZE DZIECI I DOROŚLI
  Klinika Neurologii
  Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
  Tel.: 22 599 28 58 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – DZIECI 
  Oddział Kliniczny Neurologii i Pediatrii
  Adres: ul. Żwirki i Wigury 63 A, 02-091 Warszawa
  Tel.: 22 317 96 81 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]
 • Instytut Matki i Dziecka – DZIECI 
  Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży
  Adres: ul. ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
  Tel.: 22 32 77 130 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny – DOROŚLI
  Kliniczny Oddział Neurologii
  Adres: ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom
  Tel.: 48 361 34 31 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii – DOROŚLI
  I Klinika Neurologiczna
  Adres: ul. Jana III Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
  Tel.: 22 45 82 548 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]

Podkarpackie

 • Kliniczny Szpital wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – DZIECI
  Klinika Neurologii Dziecięcej
  Adres: ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
  Tel.: 17 866 40 38 (sekretariat oddziału), 17 866 40 37 (ordynator oddziału)
 • Kliniczny Szpital wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – DOROŚLI
  Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
  Adres: ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
  Tel.: 17 866 45 02 (sekretariat oddziału), 17 866 45 03 (dyżurka lekarska)

Podlaskie

 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku – DZIECI
  Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej
  Adres: ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
  Tel:. 85 745 08 12 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]

Pomorskie

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – DZIECI
  Klinika Neurologii Rozwojowej
  Adres: ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
  Tel.: 58 349 23 90 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]
 • Szpital św. Wojciecha – DOROŚLI
  Oddział Neurologiczny i Udarowy
  Adres: ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
  Tel.: 58 768 46 61 (sekretariat oddziału), 58 768 45 60 (ordynator oddziału)

Śląskie

 • Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie – DZIECI
  Oddział Neurologiczny dla Dzieci
  Adres: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
  Tel.: 32 349 01 50 (sekretariat oddziału), 32 349 00 27 (ordynator oddziału)
  E-mail: [email protected]
 • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II – DZIECI
  Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
  Adres: ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
  Tel.: 32 207 16 00 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]
 • Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. L. Gieca – DOROŚLI
  Oddział Neurologii
  Adres: ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
  Tel.: 32 359 83 06 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko w Zabrzu – DOROŚLI
  Oddział Neurologiczny
  Adres: ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
  Tel.: 32 370 45 84; 32 370 45 94 (sekretariat ordynatora/oddziału)
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – DOROŚLI
  Oddział Neurologiczny
  Adres: ul. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
  Tel.: 32 368 20 51 (sekretariat oddziału)
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – DOROŚLI
  Oddział Neurologiczny
  Adres: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
  Tel.: 32 789 45 54 (sekretariat oddziału)
 • Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie – DOROŚLI
  Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
  Adres: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
  Tel.: 32 349 91 88 (sekretariat oddziału)

Świętokrzyskie

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich – DOROŚLI
  Oddział Neurologiczny, Pododdział Udarowy
  Adres: ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie
  Tel.: 41 39 02 364 (pokój lekarski), 41 39 02 363 (pokój pielęgniarski)

Warmińsko-mazurskie

 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr. S. Popowskiego w Olsztynie – DZIECI
  Oddział Neurologii dla Dzieci
  Adres: ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
  Tel.: 89 539 33 60 (sekretariat ordynatora/oddziału), 89 539 33 61 (dyżurka lekarska)

Wielkopolskie

 • Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu – DZIECI
  Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży
  Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
  Tel.: 61 869 12 55 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]; [email protected]
 • Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu – DOROŚLI
  Oddział Kliniczny Neurologii z Pododdziałem Udarowym
  Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
  Tel.: 61 869 15 35 (sekretariat oddziału)
  E-mail: [email protected]
 • Szpital Kliniczny im. K. Jonschera w Poznaniu – DZIECI
  Oddział VIII/1 Neurologiczny, Pediatryczny
  Adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
  Tel.: 61 849 13 00 (ordynator/sekretariat)

Zachodniopomorskie

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego – DOROŚLI
  Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym
  Adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
  E-mail: [email protected]
 • Samodzielny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” – DZIECI
  Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii
  Adres: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
  Tel.: 91 880 6347 (sekretariat oddziału), 91 880 6347 (ordynator oddziału)

Pozostałe województwa

Mieszkańcy województw: opolskiego, lubuskiego i  świętokrzyskiego, a także dorośli mieszkańcy województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, powinni zgłaszać się do jednostek szpitalnych biorących udział w programie lekowym położonych w innych województwach.

Ważne!

Podejmując decyzję o zgłoszeniu siebie lub osoby chorej do programu lekowego, należy zawsze zostawić/podać swoje pełne dane kontaktowe: adres, e-mail, telefon. Pocztą tradycyjną lub drogą mailową przesłać list intencyjny ze zgłoszeniem do programu wraz z (jeśli jest w posiadaniu) diagnozą genetyczną. Należy się upewnić czy dana jednostka wymaga dostarczenia skierowania na oddział lub do poradni, a także czy zgłoszenie zostało odnotowane/odebrane. Trzeba mieć również na uwadze, iż niektóre jednostki/specjaliści mogą preferować kontakt telefoniczny, inni mailowy, jeszcze inni – osobisty. Jest to kwestia indywidualna, zaś Fundacja SMA nie zawsze dysponuje pełną wiedzą w tym temacie.

Back To Top