skip to Main Content
Zapowiedź innowacyjnej metody podania terapii nusinersenem

Zapowiedź innowacyjnej metody podania terapii nusinersenem

Nowy Rok przynosi dobre wiadomości dla naszej Społeczności, z ogromną radością informujemy, że firma Biogen nawiązała współpracę z Alcyone Therapeutics w wyniku, której na podstawie zawartej umowy, testują wszczepialny system ThecaFlex DRx™ firmy Alcyone - urządzenie medyczne przeznaczone do podskórnego…

Polska krajem III świata w dostępie do terapii na SMA?

Polska krajem III świata w dostępie do terapii na SMA?

Artykuł 68 Konstytucji RP mówi: 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 3.…

Back To Top