AVXS-101

AVXS-101 jest jedyną rozwijaną klinicznie formą terapii genowej w SMA. Działa poprzez wprowadzenie do komórek sekwencji odpowiadającej genowi SMN1 (tak zwanego transgenu), z wykorzystaniem kapsydu wirusa AAV9 jako nośnika.

Historia

Badania nad terapią genową w SMA rozpoczęły się we Francji w 2006 r., kiedy dr zespół dr Martine Barkats, finansowany m.in. przez organizację pacjencką AFM-Téléthon, opracował metodę dostarczania transgenów do motoneuronów przy użyciu wirusa AAV9. Prace postępowały dalej i w 2011 r. dr Barkats ogłosiła wyleczenie myszy z ciężką postacią rdzeniowego zaniku mięśni za pomocą terapii genowej.

Wkrótce potem dr Brian Kaspar z USA rozpoczął prace nad zastosowaniem klinicznym tej metody. Dzięki wielomilionowemu finansowaniu przez organizacje pacjenckie, w tym SMA Europe, Cure SMA oraz Sophia’s Cure Foundation, metodę genetycznego modyfikowania objawów SMA przetestowano u myszy i świń, a bezpieczeństwo również u małp. Od 2013 r. rozwój terapii genowej prowadzony jest przez dr Kaspara jako program firmy Avexis (w 2018 r. przejętej przez koncern Novartis).

Wiosną 2015 r. po raz pierwszy podano terapię genową dziecku z SMA, w ramach zarejestrowanego badania klinicznego, a do połowy 2016 r. w badaniu było już 15 dzieci. Opublikowane wyniki wskazują na bardzo wysoką skuteczność tej terapii: najsilniejsze z dzieci z SMA1 nauczyły się samodzielnie chodzić.

avexis-results-chop-intend-60

Fundacja SMA, działając w ramach SMA Europe, wspiera wysiłki firmy Avexis w zakresie rozwoju terapii w Europie.

Trwające badania kliniczne AVXS-101

  • Gene Transfer Clinical Trial for Spinal Muscular Atrophy Type 1 – 15 uczestników, USA, zakończenie badania grudzień 2017 r. Nabór już zakończony, badanie jest na ukończeniu.
  • Badanie STR1VE: Kluczowe badanie bezpieczeństwa i skuteczności AVXS-101 u niemowląt z pierwszą postacią SMA. Nabór trwa, planowana liczba uczestników to ok. 30 niemowląt. Badanie prowadzone jest w Stanach Zjednoczonych, obecnie nie ma możliwości naboru chorych z zagranicy.
  • Badanie STRONG, prowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych z udziałem dzieci z SMA typu 2 w wieku 24–60 miesięcy. Wszystkie dzieci otrzymują jednorazową dawkę AVXS-101 poprzez wkłucie dokanałowe (tj. do jamy kręgosłupa); troje pierwszych dzieci otrzyma niższą dawkę, pozostałe dawkę docelową, ok. dwukrotnie wyższą. Nabór rozpoczęty, nie ma możliwości naboru chorych z zagranicy.

Planowane badania kliniczne AVXS-101

  • Badanie STR1VE EU, w którym nabór obejmie około 30 niemowląt w wieku do 6 miesięcy mających objawy SMA typu 1. Wszystkie niemowlęta otrzymają dożylnie jednorazową dawkę preparatu AVXS-101. Badanie będzie prowadzone w Europie. Planowane rozpoczęcie: połowa 2018 r.
  • Badanie SPRINT („przedobjawowe”), z udziałem zdiagnozowanych genetycznie niemowląt w wieku do 6 tygodni, u których jeszcze nie wystąpiły objawy SMA i które mają 2, 3 albo 4 kopie genu SMN2. Wszystkim uczestnikom poda się dożylnie jednorazową dawkę AVXS-101. To międzynarodowe badanie rozpocznie się w pierwszej połowie 2018 r.
  • Badanie REACH („dla wszystkich dzieci”) – międzynarodowe badanie kliniczne, którego celem jest sprawdzenie skuteczności pojedycznej dawki AVXS-101 podanej ok. 50 dzieci ze SMA w wieku od 6 miesięcy do 18 lat, nie kwalifikujących się do innych badań AVXS-101. Uruchomienie badania planowane jest na koniec 2018 r. albo początek 2019 r. Więcej szczegółów firma przekaże w czasie uruchamiania badania.