AVXS-101

AVXS-101 jest jedyną rozwijaną klinicznie formą terapii genowej w SMA. Działa poprzez wprowadzenie do komórek sekwencji odpowiadającej genowi SMN1 (tak zwanego transgenu), z wykorzystaniem kapsydu wirusa AAV9 jako nośnika.

Historia

Badania nad terapią genową w SMA rozpoczęły się we Francji w 2006 r., kiedy dr zespół dr Martine Barkats, finansowany m.in. przez organizację pacjencką AFM-Téléthon, opracował metodę dostarczania transgenów do motoneuronów przy użyciu wirusa AAV9. Prace postępowały dalej i w 2011 r. dr Barkats ogłosiła wyleczenie myszy z ciężką postacią rdzeniowego zaniku mięśni za pomocą terapii genowej.

Wkrótce potem dr Brian Kaspar z USA rozpoczął prace nad zastosowaniem klinicznym tej metody. Dzięki wielomilionowemu finansowaniu przez organizacje pacjenckie, w tym SMA Europe, Cure SMA oraz Sophia’s Cure Foundation, metodę genetycznego modyfikowania objawów SMA przetestowano u myszy i świń, a bezpieczeństwo również u małp. Od 2013 r. rozwój terapii genowej prowadzony jest przez dr Kaspara jako program firmy Avexis, która powstała w tym celu.

Wiosną 2015 r. po raz pierwszy podano terapię genową dziecku z SMA, w ramach zarejestrowanego badania klinicznego, a do połowy 2016 r. w badaniu było już 15 dzieci. Opublikowane wyniki wskazują na bardzo wysoką skuteczność tej terapii: najsilniejsze z dzieci z SMA1 nauczyły się samodzielnie chodzić.

avexis-results-chop-intend-60

Fundacja SMA, działając w ramach SMA Europe, wspiera wysiłki firmy Avexis w zakresie rozwoju terapii w Europie.

Trwające badania kliniczne AVXS-101

  • Gene Transfer Clinical Trial for Spinal Muscular Atrophy Type 1 – 15 uczestników, USA, zakończenie badania grudzień 2017 r. Nabór już zakończony, badanie jest na ukończeniu.
  • Badanie STR1VE: Kluczowe badanie bezpieczeństwa i skuteczności AVXS-101 u niemowląt z pierwszą postacią SMA. Nabór trwa, planowana liczba uczestników to ok. 30 niemowląt.
  • Badanie STRONG, prowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych z udziałem dzieci z SMA typu 2 w wieku 24–60 miesięcy. Wszystkie dzieci otrzymują jednorazową dawkę AVXS-101 poprzez wkłucie dokanałowe (tj. do jamy kręgosłupa); troje pierwszych dzieci otrzyma niższą dawkę, pozostałe dawkę docelową, ok. dwukrotnie wyższą. Nabór trwa.

Planowane badania kliniczne AVXS-101

  • Badanie STR1VE EU, w którym nabór obejmie około 30 niemowląt w wieku do 6 miesięcy mających objawy SMA typu 1. Wszystkie niemowlęta otrzymają dożylnie jednorazową dawkę preparatu AVXS-101. Badanie będzie prowadzone w Europie i rozpocznie się w pierwszej połowie 2018 r.
  • Badanie SPRINT („przedobjawowe”), z udziałem zdiagnozowanych genetycznie niemowląt w wieku do 6 tygodni, u których jeszcze nie wystąpiły objawy SMA i które mają 2, 3 albo 4 kopie genu SMN2. Wszystkim uczestnikom poda się dożylnie jednorazową dawkę AVXS-101. To międzynarodowe badanie rozpocznie się w pierwszej połowie 2018 r.
  • Badanie REACH („dla wszystkich dzieci”) – międzynarodowe badanie kliniczne, którego celem jest sprawdzenie skuteczności pojedycznej dawki AVXS-101 podanej ok. 50 dzieci ze SMA w wieku od 6 miesięcy do 18 lat, nie kwalifikujących się do innych badań AVXS-101. Uruchomienie badania planowane jest na koniec 2018 r. albo początek 2019 r. Więcej szczegółów firma przekaże w czasie uruchamiania badania.