Węgry zdecydowały o objęciu refundacją leku nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni u wszystkich chorych poniżej 18. roku życia.
(więcej…)

Zobacz więcej

Z radością informujemy, że władze Hiszpanii wyraziły zgodę na pełne refundowanie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni lekiem nusinersen (Spinraza™).
(więcej…)

Zobacz więcej

Po wielu miesiącach negocjacji władze Norwegii podjęły dzisiaj decyzję pozytywną w sprawie objęcia refundacją leku Spinraza (nusinersen).
(więcej…)

Zobacz więcej

Przed momentem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała analizę weryfikacyjną wniosku firmy Biogen dotyczącego stosowania nusinersenu (lek Spinraza™) w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce w ramach programu lekowego.
(więcej…)

Zobacz więcej

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał pozytywną opinię dotyczącą refundacji leczenia nusinersenem (lek Spinraza) u chorych z pierwszą postacią SMA w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
(więcej…)

Zobacz więcej

Do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wpłynął wniosek Ministra Zdrowia o zaopiniowanie nusinersenu do stosowania w ramach programu lekowego „leczenie rdzeniowego zaniku mięśni”. Nareszcie!
(więcej…)

Zobacz więcej

Mamy dla Was garść nowych doniesień prosto z 22. Międzynarodowego Kongresu World Muscle Society, który odbył się w minionym tygodniu w Saint Malo we Francji. Kongres tradycyjnie stanowi wydarzenie, na którym badacze przedstawiają najnowsze wyniki badań nad SMA.
(więcej…)

Zobacz więcej

Wczoraj władze Włoch podjęły decyzję, na mocy której Spinraza będzie refundowana bez ograniczeń w całym spektrum rdzeniowego zaniku mięśni.
(więcej…)

Zobacz więcej

Informujemy, że w połowie sierpnia b.r. Biogen Polska złożył wniosek o wpisanie nusinersenu (lek Spinraza®) na listę leków refundowanych.
(więcej…)

Zobacz więcej

Z radością informujemy, że kolejnych dwadzieścioro dzieci z najcięższą postacią rdzeniowego zaniku mięśni zostało włączonych do polskiego programu leczenia lekiem Spinraza. Jednocześnie program leczenia został rozszerzony o dwa kolejne ośrodki kliniczne w Polsce.
(więcej…)

Zobacz więcej

Z ogromną radością informujemy, że firma Biogen pozytywnie zareagowała na niezaspokojoną potrzebę leczenia rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce, sygnalizowaną nieustannie przez Fundację i współpracujących z nami lekarzy, i zgodziła się dostarczyć Spinrazę (nusinersen) dla dwudziestu kolejnych chorych z SMA 1.
(więcej…)

Zobacz więcej

Firma Biogen, producent Spinrazy, poinformowała nas dzisiaj, że cena katalogowa Spinrazy w krajach Unii Europejskiej wyniesie około 90 000 euro za dawkę. Koszt rocznej terapii będzie się więc kształtował w okolicy 540 000 euro w pierwszym roku i 270 000 euro w kolejnych latach.
(więcej…)

Zobacz więcej