Informujemy, że w połowie sierpnia b.r. Biogen Polska złożył wniosek o wpisanie nusinersenu (lek Spinraza®) na listę leków refundowanych.
(więcej…)

Zobacz więcej

Z radością informujemy, że kolejnych dwadzieścioro dzieci z najcięższą postacią rdzeniowego zaniku mięśni zostało włączonych do polskiego programu leczenia lekiem Spinraza. Jednocześnie program leczenia został rozszerzony o dwa kolejne ośrodki kliniczne w Polsce.
(więcej…)

Zobacz więcej

Z ogromną radością informujemy, że firma Biogen pozytywnie zareagowała na niezaspokojoną potrzebę leczenia rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce, sygnalizowaną nieustannie przez Fundację i współpracujących z nami lekarzy, i zgodziła się dostarczyć Spinrazę (nusinersen) dla dwudziestu kolejnych chorych z SMA 1.
(więcej…)

Zobacz więcej

Firma Biogen, producent Spinrazy, poinformowała nas dzisiaj, że cena katalogowa Spinrazy w krajach Unii Europejskiej wyniesie około 90 000 euro za dawkę. Koszt rocznej terapii będzie się więc kształtował w okolicy 540 000 euro w pierwszym roku i 270 000 euro w kolejnych latach.
(więcej…)

Zobacz więcej

Przed dwoma dniami świętowaliśmy dopuszczenie nusinersenu do obrotu przez Komisję Europejską. Dzisiaj mamy przyjemność podzielić się komunikatem, który otrzymaliśmy z tej okazji od firmy Biogen. Poniżej przekazujemy polskie tłumaczenie wiadomości do naszej społeczności. (więcej…)

Zobacz więcej

Przed chwilą Komisja Europejska podjęła długo oczekiwaną decyzję:

Nusinersen został dopuszczony do stosowania w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni na terenie Unii Europejskiej.

Jest to uwieńczenie wielu lat międzynarodowych wysiłków i zaangażowania tysięcy osób: naukowców, lekarzy, chorych, ich najbliższych oraz organizacji pacjenckich. Oto po raz pierwszy w dziejach otrzymujemy w Europie zarejestrowany lek na tę potworną ...

Zobacz więcej

W miniony piątek francuskie władze wydały zgodę na uruchomienie programów wcześniejszego dostępu do nusinersenu dla osób z pierwszą oraz drugą postacią SMA. Programy będą finansowane przez państwo i wystartują wkrótce po dopuszczeniu nusinersenu przez Komisję Europejską.
(więcej…)

Zobacz więcej

Przekazujemy list do naszej społeczności otrzymany dziś wieczorem od firmy Biogen. (więcej…)

Zobacz więcej

SMA Europe oraz Fundacja SMA z radością informują, że Komitet do Spraw Wyrobów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji do Spraw Leków (EMA) wydał zalecenie, aby nusinersen został dopuszczony do stosowania w leczeniu chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni bez względu na postać choroby.
(więcej…)

Zobacz więcej

Przekazujemy komunikat otrzymany od firmy Biogen. (więcej…)

Zobacz więcej

Fundacja SMA przekazuje swoje stanowisko w odniesieniu do wskazań rejestracyjnych nusinersenu.
(więcej…)

Zobacz więcej

Miniony tydzień przyniósł przełom dla polskiej społeczności chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Lekarze z Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie po raz pierwszy w Polsce rozpoczęli podawanie nusinersenu dzieciom z rdzeniowym zanikiem mięśni typu 1. Było to możliwe dzięki decyzji Ministra Zdrowia zezwalającej na dopuszczenie tego preparatu w drodze wyjątku do stosowania w Polsce przed jego oficjalnym zarejestrowaniem.
(więcej…)

Zobacz więcej