Dzisiaj jest bardzo ważny dzień – Rada Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przyjmie opinię dotyczącą refundacji leczenia SMA w Polsce. Na zaproszenie Prezesa Agencji w części posiedzenia Rady weźmie udział dwóch przedstawicieli Fundacji SMA. Przygotowywaliśmy się do tego intensywnie od wielu dni i bardzo Was prosimy – mocno trzymajcie kciuki i ślijcie ...

Zobacz więcej

Dzisiaj na konferencji Muscular Dystrophy Association w USA zaprezentowano kolejne doniesienia na temat skuteczności leczenia nusinersenem u różnych grup chorych.
(więcej…)

Zobacz więcej

Za trzy dni, 15 marca, odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, na którym zostanie przyjęta opinia na temat stosowania nusinersenu w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni.
(więcej…)

Zobacz więcej

Węgry zdecydowały o objęciu refundacją leku nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni u wszystkich chorych poniżej 18. roku życia.
(więcej…)

Zobacz więcej

Z radością informujemy, że władze Hiszpanii wyraziły zgodę na pełne refundowanie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni lekiem nusinersen (Spinraza™).
(więcej…)

Zobacz więcej

Po wielu miesiącach negocjacji władze Norwegii podjęły dzisiaj decyzję pozytywną w sprawie objęcia refundacją leku Spinraza (nusinersen).
(więcej…)

Zobacz więcej

Przed momentem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała analizę weryfikacyjną wniosku firmy Biogen dotyczącego stosowania nusinersenu (lek Spinraza™) w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce w ramach programu lekowego.
(więcej…)

Zobacz więcej

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał pozytywną opinię dotyczącą refundacji leczenia nusinersenem (lek Spinraza) u chorych z pierwszą postacią SMA w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
(więcej…)

Zobacz więcej

Do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wpłynął wniosek Ministra Zdrowia o zaopiniowanie nusinersenu do stosowania w ramach programu lekowego „leczenie rdzeniowego zaniku mięśni”. Nareszcie!
(więcej…)

Zobacz więcej

Mamy dla Was garść nowych doniesień prosto z 22. Międzynarodowego Kongresu World Muscle Society, który odbył się w minionym tygodniu w Saint Malo we Francji. Kongres tradycyjnie stanowi wydarzenie, na którym badacze przedstawiają najnowsze wyniki badań nad SMA.
(więcej…)

Zobacz więcej

Wczoraj władze Włoch podjęły decyzję, na mocy której Spinraza będzie refundowana bez ograniczeń w całym spektrum rdzeniowego zaniku mięśni.
(więcej…)

Zobacz więcej

Informujemy, że w połowie sierpnia b.r. Biogen Polska złożył wniosek o wpisanie nusinersenu (lek Spinraza®) na listę leków refundowanych.
(więcej…)

Zobacz więcej