Jak informuje nas siostrzana organizacja SMA Schweiz, w dniu dzisiejszym szwajcarski Federalny Urząd ds Zabezpieczenia Społecznego podjął decyzję, że leczenie nusinersenem będzie refundowane we wszystkich postaciach rdzeniowego zaniku mięśni.
(więcej…)

Zobacz więcej

Niedawno społeczność SMA odniosła ogromny sukces: uzyskaliśmy pozytywną rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącą stosowania NUSINERSENU!
(więcej…)

Zobacz więcej

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zarekomendował objęcie nusinersenu refundacją w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce bez ograniczeń.
(więcej…)

Zobacz więcej

W minionym tygodniu pozytywną decyzją refundacyjną zakończyły się negocjacje w sprawie dostępności leku Spinraza w Macedonii.
(więcej…)

Zobacz więcej

Rada Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opiniuje pozytywnie refundację leku Spinraza w Polsce!
(więcej…)

Zobacz więcej

Dzisiaj jest bardzo ważny dzień – Rada Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przyjmie opinię dotyczącą refundacji leczenia SMA w Polsce. Na zaproszenie Prezesa Agencji w części posiedzenia Rady weźmie udział dwóch przedstawicieli Fundacji SMA. Przygotowywaliśmy się do tego intensywnie od wielu dni i bardzo Was prosimy – mocno trzymajcie kciuki i ślijcie ...

Zobacz więcej

Dzisiaj na konferencji Muscular Dystrophy Association w USA zaprezentowano kolejne doniesienia na temat skuteczności leczenia nusinersenem u różnych grup chorych.
(więcej…)

Zobacz więcej

Za trzy dni, 15 marca, odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT, na którym zostanie przyjęta opinia na temat stosowania nusinersenu w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni.
(więcej…)

Zobacz więcej

Węgry zdecydowały o objęciu refundacją leku nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni u wszystkich chorych poniżej 18. roku życia.
(więcej…)

Zobacz więcej

Z radością informujemy, że władze Hiszpanii wyraziły zgodę na pełne refundowanie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni lekiem nusinersen (Spinraza™).
(więcej…)

Zobacz więcej

Po wielu miesiącach negocjacji władze Norwegii podjęły dzisiaj decyzję pozytywną w sprawie objęcia refundacją leku Spinraza (nusinersen).
(więcej…)

Zobacz więcej

Przed momentem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała analizę weryfikacyjną wniosku firmy Biogen dotyczącego stosowania nusinersenu (lek Spinraza™) w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce w ramach programu lekowego.
(więcej…)

Zobacz więcej