Opowiedz o SMA

Im więcej osób będzie wiedziało o chorobie, tym łatwiej będzie sprawić, aby ewentualny lek był refundowany, tym łatwiej nowo diagnozowane rodziny z SMA otrzymają wiedzę na temat choroby, i tym łatwiej będzie rodzinom z SMA zmagać się z przeciwnościami życia. Dlatego opowiadaj o SMA w szkołach, przedszkolach, urzędach, w prasie itd.

Radio, telewizja

Jeżeli masz możliwość przygotowania audycji lub programu poświęconego chorobie, odezwij się do nas. Fundacja bardzo chętnie oddeleguje jedną z osób, aby opowiedziała o SMA i o pracy Fundacji.