Akcja Mięśnie dla Mięśni

MIĘŚNIE DLA MIĘŚNI to akcja, której celem było propagowanie wiedzy na temat rdzeniowego zaniku mięśni oraz finansowanie Banku Sprzętu w trakcie trwania imprez sportowych. W ramach akcji nawiązaliśmy współpracę z drużynami oraz indywidualnymi sportowcami gotowymi wesprzeć chorych na SMA.

Inspiracją dla MdM pozostaje niemiecka akcja Muskeln für Muskeln, od lat prowadzona przez sportowców-wolontariuszy, dzięki której udało się sfinansować szereg badań nad lekiem na SMA.

W 2014 roku Fundacja SMA miała zaszczyt współpracować z drużyną futbolu amerykańskiego Warsaw Sharks.

Zapraszamy drużyny i sportowców indywidualnych do współpracy przy realizacji tego szlachetnego celu.

Back To Top