Aga Czuj

Prowadzi Bank Sprzętu w zakresie wypożyczania koflatorów i sprzętów medycznych oraz wspiera pozostałych wolontariuszy w prowadzonych przez nich projektach.

Back To Top