Zespół Koordynacyjny

Zarządzeniem Prezesa NFZ powołany został Zespół Koordynacyjny Do Spraw Leczenia Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni. Zadaniem Zespołu jest dokonywanie kwalifikacji chorych do programu lekowego na podstawie wniosków nadsyłanych przez szpitale uczestniczące w programie.

Skład Zespołu

W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą następujący specjaliści neurolodzy / neurolodzy dziecięcy:

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak – Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie – Przewodnicząca Zespołu;
 • prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk – Katedra i Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie – Zastępczyni Przewodniczącej Zespołu;
 • prof. dr hab. n med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska – Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
 • dr n. med. Maria Jędrzejowska – Zakład Genetyki Medycznej, Poradnia Genetyczna, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;
 • dr n. med. Andrzej Opuchlik – Katedra Neurologii, Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego, Zakład Neurochemii i Neuropatologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie;
 • dr hab. n. med. Sławomir Michalak – Oddział Kliniczny Neurologii, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
 • dr n. med. Mirosław Jasiński – Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.

Ponadto w posiedzeniach Zespołu będzie bierze udział przedstawiciel NFZ, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciel jednostki koordynującej leczenie.

Regulamin prac Zespołu

Z regulaminem pracy Zespołu można zapoznać się na stronie NFZ.

Posiedzenia Zespołu

Zespół obraduje raz w miesiącu. Daty posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego w pierwszym półroczu 2020 roku to:

 • 09 stycznia; termin nadsyłania wniosków: 30 grudnia 2019 r.
 • 06 lutego; termin nadsyłania wniosków: 23 stycznia
 • 05 marca; termin nadsyłania wniosków: 20 lutego
 • 23 kwietnia; termin nadsyłania wniosków: 9 kwietnia
 • 21 maja; termin nadsyłania wniosków: 14 maja
 • 18 czerwca; termin nadsyłania wniosków: 4 czerwca

Kontakt

Sekretariat Zespołu Koordynacyjnego mieści się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Kontakt – wyłącznie mailowy, email: [email protected].

Back To Top