Badanie kliniczne Rainbowfish

Badanie kliniczne Rainbowfish („Rybka tęczowa”) ma na celu zbadanie skuteczności stosowania risdiplamu u noworodków z SMA, u których jeszcze nie pojawiły się pierwsze objawy.

Badanie jest zaprojektowane na 24 miesiące – po tym czasie nastąpi odczyt danych i obliczenie, jaki odsetek dzieci jest w stanie siedzieć samodzielnie.

W badaniu mogą wziąć udział niemowlęta spełniające łącznie wszystkie poniższe kryteria:

 • Rozpoznanie SMA potwierdzone badaniem genetycznym
 • Brak objawów klinicznych choroby
 • Wiek do 42 dni (6 tygodni)
 • Wiek ciążowy w dniu porodu: 37–42 tygodnie w wypadku ciąży pojedynczej, 34–42 tygodnie w wypadku ciąży bliźniaczej

Poniższe kryteria wykluczają z udziału w badaniu:

 • Stosowanie innego leku lub leku eksperymentalnego
 • Waga do wieku poniżej 3. centyla
 • Saturacja poniżej 95%
 • Występowanie licznych przykurczów mięśniowych
 • Występowanie innych objawów lub schorzeń, w tym schorzeń oczu, krążenia, wątroby, a także nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych

Udział w badaniu jest bezpłatny. Rodzice otrzymają zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w badaniu.

Ośrodki prowadzące badanie

Polska

 • Wydział Neurologii i Epileptologii, Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 • Wydział Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk

Pozostałe kraje

 • Columbia University Medical Center, Nowy Jork, USA
 • Hospital das Clinicas, São Paulo, Brazylia
 • Instituto de Puericultura E Pediatria Martagão Gesteira, Rio di Janeiro, Brazylia
 • Ospedale Pediatrico Bambino Gesu, Rzym, Włochy