Risdiplam

Risdiplam (RG7916, RO7034067) jest doustnym preparatem rozwijanym przez konsorcjum złożone z firm farmaceutycznych F. Hoffmann–La Roche i PTC Therapeutics oraz amerykańskiej fundacji SMA Foundation. Jest to eksperymentalny lek drobnocząsteczkowy modyfikujący splicing genu SMN2 w taki sposób, żeby kodował normalną ilość białka SMN. Został opracowany w laboratoriach PTC Therapeutics i sfinansowany przez SMA Foundation.

Risdiplam jest udoskonalonym następcą wcześniejszego preparatu RG7800 (RO6885247), również opracowanego przez to samo konsorcjum, który w 2015 r. trafił do badań klinicznych fazy I, a następnie II (badanie „Moonfish”). W badaniu Moonfish, RG7800 był podawany osobom dorosłym z SMA 2 i 3. Badanie miało docelowo objąć również młodsze dzieci i niemowlęta, jednak po zaledwie trzech miesiącach zostało wstrzymane w związku z zaobserwowaniem gromadzenia się preparatu w rogówce u zwierząt eksperymentalnych. Jednak wczesne obserwacje skuteczności nawet na przestrzeni trzech miesięcy były bardzo zachęcające.

W 2016 roku do badań skierowano nowy preparat, risdiplam, oparty na pokrewnych związkach chemicznych. Po pozytywnie zakończonych badaniach fazy I (zidentyfikowania bezpiecznej dawki) risdiplam trafił do trzech dużych badań klinicznych z udziałem chorych na SMA: FIREFISH (typ 1 SMA), SUNFISH (typ 2 i 3) i JEWELFISH (szeroka populacja chorych). Jesienią 2017 roku rozpoczęły się trwające dwa lata główne etapy badań FIREFISH i SUNFISH, w tym od lata 2018 roku w czterech szpitalach w Polsce. W listopadzie 2019 roku firma Roche ogłosiła, że badanie SUNFISH osiągnęło zakładane cele dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności i risdiplam zostanie skierowany do procedury dopuszczeniowej w USA i Europie.

SMA Europe oraz Fundacja SMA pozostają w dialogu z Roche oraz Europejską Agencją Leków w kwestii rozwoju i szybkiego wprowadzenia obu tych preparatów do standardowego leczenia.

Badania kliniczne

Nabór w trakcie

  • Badanie RAINBOWFISH – badanie skuteczności risdiplamu u niemowląt z przedobjawowym rdzeniowym zanikiem mięśni.

Nabór zakończony

  • Badanie FIREFISH – badanie m.in. skuteczności risdiplamu u niemowląt z pierwszą postacią SMA w wieku do 7 miesięcy.
  • Badanie SUNFISH – badanie m.in. skuteczności risdiplamu w porównaniu z placebo u osób z drugą i trzecią postacią SMA.
  • Badanie JEWELFISH – badanie m.in. skuteczności risdiplamu u młodzieży i dorosłych w wieku 2–60 lat, którzy przyjmowali nusinersen w ramach standardowego leczenia albo brali udział w badaniach klinicznych preparatów RG7800 lub olesoksim. Badanie uruchomione w 2017 r., obecnie w trakcie rozszerzania naboru.