Badanie kliniczne Firefish

Badanie kliniczne Firefish ma na celu określenie bezpieczeństwa i skuteczności preparatu RG7916 stosowanego u niemowląt z SMA typu 1.

Badanie składa się z dwóch części. W części I celem było określenie dawki, właściwości farmakologicznych oraz bezpieczeństwa preparatu poprzez podawanie go 24 niemowląt. W części drugiej celem jest poznanie bezpieczeństwa oraz skuteczności tego preparatu u większej liczby niemowląt. Każda z części trwa 24 miesiące.

Badanie Firefish jest badaniem otwartym – wszystkie niemowlęta otrzymują RG7916 (tj. nie ma grupy placebo). Jeżeli preparat okaże się skuteczny, sponsor badania zapowiedział dostarczanie go uczestniczącym niemowlętom dożywotnio.

Kryteria uczestnictwa

W badaniu mogą wziąć udział niemowlęta z potwierdzonym genetycznie SMA typu 1, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria:

  • wiek do 210 dni w momencie pierwszego podania preparatu (ok. 195 dni w dniu kwalifikacji)
  • posiadanie dwóch kopii genu SMN2
  • poród po 27 tygodniu ciąży
  • wystąpienie pierwszych objawów nie wcześniej niż w drugim miesiącu życia
  • wydolność oddechowa (saturacja w stanie czuwania co najmniej 95%)
  • waga/wzrost powyżej 3 centyla dla danego kraju
  • brak przebytych infekcji oddechowych wymagających hospitalizacji w ciągu 60 dni poprzedzających kwalifikację do badania
  • brak innych współwystępujących schorzeń, w tym zwłaszcza okulistycznych, które mogłyby wpłynąć na przebieg badania
  • inne kryteria zgodne z protokołem lub uznaniem lekarza prowadzącego badanie

Aktualny stan

Nabór do części I badania zakończył się w lutym 2018 r. Obecnie trwa nabór do części II.

Adresy

Według stanu na 6 czerwca 2018, badanie zostało otwarte w następujących krajach: Belgia, Chiny, Francja, Japonia, Rosja, Szwajcaria, Turcja oraz Włochy. Dalsze kraje mają dołączać do tej listy w kolejnych tygodniach.

Badanie nie jest otwarte w Polsce, jednak trwają prace nad uruchomieniem go w co najmniej jednym ośrodku klinicznym latem 2018 r.

Rodzinom, które zdecydują się wziąć udział w badaniu za granicą, Sponsor badania zapewnia wsparcie w przeprowadzce, organizując podróż, zapewniając zakwaterowanie i zwracając koszty wyżywienia. Rodziców niemowląt, które spełniają kryteria, zapraszamy do pilnego kontaktu z Fundacją.

Dalsze informacje