RG3039

RG3039 był eksperymentalnym preparatem opracowywanym w celu leczenia SMA przez firmę Repligen. Preparat miał zwiększać produkcję białka SMN przez gen SMN2. W grudniu 2014 roku Repligen zawarł umowę z koncernem Pfizer dotyczącą dalszego rozwijania leku i rozpoczęcia badań klinicznych. Jednakże 6 tygodni później koncern Pfizer poinformował o rozwiązaniu umowy. Preparat nie otrzymał więc finansowania w celu prowadzenia dalszych prac.