Jednostki szpitalne prowadzące program leczenia rdzeniowego zaniku mięśni

Lista 28 jednostek szpitalnych prowadzących program leczenia rdzeniowego zaniku mięśni na terenie Polski, z podziałem na poszczególne województwa:

dolnośląskie

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego (ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław), Klinika Neurologii; kontakt: tel.: (71) 734-3100 (sekretariat Oddziału)

2. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej (ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław), Oddział Neurologii Dziecięcej; kontakt: tel.: (71) 306 44 86 (sekretariat Oddziału)

kujawsko-pomorskie

1. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz), Oddział Neurologii Dziecięcej; kontakt: tel.: (52) 32 62 100 (centrala Szpitala), (52) 32 62 200 (sekretariat Dyrekcji Szpitala)

2. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz), Klinika Neurologiczna – Oddział Kliniczny Neurologiczny; kontakt: tel.: 261 416 146 (sekretariat Oddziału), e-mail: [email protected]

lubelskie

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie (ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin), Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej; kontakt: tel.: (81) 72 447 20, (sekretariat Oddziału), e-mail: [email protected]psk4.lublin.pl

2. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin), Klinika Neurologii Dziecięcej, Oddział Neurologii Dziecięcej; kontakt: tel:. (81) 71 85 443

łódzkie

1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź), Oddział Neurologiczny; kontakt: tel.: (42) 689 53 61 (sekretariat Oddziału), e-mail: [email protected]

2. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź), Klinika Neurologii; kontakt: tel.: (42) 271 13 71 (sekretariat Oddziału)

małopolskie

1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków), Oddział Neurologiczny; kontakt: e-mail: [email protected]

2. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. (os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków), Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu; kontakt: e-mail: [email protected]

mazowieckie

1. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (ul. al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa), Odział Neurologii i Epileptologii; kontakt: tel.: (22) 815 74 04 (sekretariat Oddziału), e-mail: [email protected], [email protected]

2. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa), Klinika Neurologii; kontakt: tel.: (22) 599 28 58, e-mail:  [email protected]

podkarpackie

1. Kliniczny Szpital wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów), Klinika Neurologii Dziecięcej; kontakt: tel.: (17) 86-64-038 (sekretariat Oddziału), (17) 86-64-037 (Ordynator Oddziału)

2. Kliniczny Szpital wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów), Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu; kontakt: tel.: (17) 86-64-502 (sekretariat Oddziału) lub (17) 86-64-503 (dyżurka lekarska)

podlaskie

1. Uniwersytecki Dziecięcy szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku (ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok), Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej; kontakt: tel:. (85) 74 50 812 (sekretariat Oddziału), e-mail: [email protected]

pomorskie

1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Gdańsk (ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk), Klinika Neurologii Rozwojowej; kontakt: tel.: (58) 349 23 90 (sekretariat Oddziału), e-mail: [email protected]

2. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – Szpital św. Wojciecha (ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk), Oddział Neurologiczny i Udarowy; kontakt: tel.: (58) 768 46 61 (sekretariat Oddziału), (58) 768 45 60 (Ordynator Oddziału)

śląskie

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie (ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów), Oddział Neurologiczny dla Dzieci; kontakt: tel.: (32) 349 01 50 (sekretariat Oddziału), (32) 349 00 27 (Ordynator Oddziału), e-mail: [email protected]

2. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Medyków 16, 40-752 Katowice), Oddział Pediatrii i Neurologii wieku Rozwojowego; kontakt: tel.: 32 207 16 00 (sekretariat Oddziału), e-mail: [email protected]

3. Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec), Oddział Neurologii; kontakt: tel.: (032) 359 83 06 (sekretariat Oddziału), e-mail: [email protected]

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach – Zabrze (ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze), Oddział Neurologiczny; kontakt: tel.: (32)37 04 584; (32)37 04 594 (sekretariat Ordynatora/Oddziału)

warmińsko-mazurskie

1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie (ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn), Oddział Neurologii dla Dzieci; kontakt: tel.: (89) 539 33 60 (sekretariat Ordynatora/Oddziału), (89) 539 33 61 (dyżurka lekarska)

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie (ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn), Oddział Kliniczny Neurologiczny; kontakt: tel.: (89) 53 86 213 (Ordynator), (89) 5386 340 (sekretariat)

wielkopolskie

1. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań), Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży; kontakt: tel.: (61) 869 12 55 (sekretariat Oddziału), e-mail: [email protected]; [email protected]

2. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań), Oddział Kliniczny Neurologii z Pododdziałem Udarowym; kontakt: tel.: (61) 869 15 35 (sekretariat Oddziału), e-mail: [email protected]

3. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań), Oddział VIII/1 Neurologiczny, Pediatryczny; kontakt: tel.: (61) 849 13 00 (Ordynator/sekretariat)

zachodniopomorskie

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin), Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym; kontakt: e-mail: [email protected]

2. Samodzielny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” (ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin), Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii; kontakt: tel.: (91) 880 6347 (sekretariat Oddziału), (91) 880 6347 (Ordynator Oddziału)

Mieszkańcy województw opolskie, lubuskie, świętokrzyskie powinni zgłaszać się do jednostek szpitalnych biorących udział w programie lekowym, położonych w innych województwach.

Ważne:
Podejmując decyzję o zgłoszeniu siebie lub osoby chorej do programu lekowego, należy zawsze zostawić/podać swoje pełne dane kontaktowe: adres, e-mail, telefon. Pocztą tradycyjną lub drogą mailową przesłać list intencyjny ze zgłoszeniem do programu wraz z (jeśli jest w posiadaniu) diagnozą genetyczną. Należy się upewnić czy dana jednostka wymaga dostarczenia skierowania na oddział lub do poradni, a także czy zgłoszenie zostało odnotowane/odebrane. Trzeba mieć również na uwadze, iż niektóre jednostki/specjaliści mogą preferować kontakt telefoniczny, inni mailowy, jeszcze inni – osobisty. Jest to kwestia indywidualna, zaś Fundacja SMA nie zawsze dysponuje pełną wiedzą w tym temacie.