Co to jest nusinersen (Spinraza)?

Nusinersen (nazwa handlowa: Spinraza™; dawniej: ISIS-396443, ISIS-SMNRx, IONIS-SMNRx, BIIB058) jest lekiem zwiększającym ilość proteiny SMN kodowanej przez gen SMN2, co przywraca funkcjonowanie neuronów i/lub zapobiega ich obumieraniu w związku z SMA.

24 grudnia 2016 r. nusinersen został dopuszczony do leczenia SMA w Stanach Zjednoczonych, a 30 maja 2017 r. również na obszarze Unii Europejskiej, stając się pierwszym zarejestrowanym lekiem na rdzeniowy zanik mięśni.

Opis

Nusinersen należy do klasy oligonukleotydów antysensowych (ASO). Jego działanie polega na modyfikacji splicingu genu SMN2, tak aby przejął funkcję uszkodzonego genu SMN1. Dzięki temu w komórkach neuronalnych może powstawać zwiększona ilość proteiny SMN.

Ze względu na swój rozmiar cząsteczka nusinersenu nie przekracza bariery krew-mózg – lek podawany jest do kanału kręgowego (iniekcja dokanałowa). Zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi w USA, nusinersen podaje się co cztery miesiące (częściej przy rozpoczynaniu kuracji).

Historia

Powstanie nusinersenu jest wynikiem kilku grantów, w tym sfinansowanych przez organizację Cure SMA, dzięki którym w 2005 r. dr Ravindra Singh zidentyfikował sekwencję 15 nukleotydów w genie SMN2. Modyfikacja tej sekwencji była w stanie funkcjonalnie zmienić gen SMN2 w SMN1 i tym samym zwiększyć w komórkach poziom proteiny SMN.

Dalsze badania były prowadzone przez firmę Isis Pharmaceuticals (obecnie Ionis Pharmaceuticals); efekty działania tej cząsteczki u zwierząt były bardzo zachęcające. W 2011 r. finansowania dalszych prac podjął się amerykańsko-szwajcarski koncern Biogen. W ciągu następnych miesięcy dzięki temu finansowaniu uruchomiono szereg badań klinicznych w ośrodkach w USA, Europie Zachodniej, Azji i Australazji. Już po krótkim czasie wstępne obserwacje wskazywały na duży potencjał nusinersenu, zwłaszcza przy stosowaniu w cięższych postaciach SMA.

W latach 2015–2016 w blisko 20 państwach świata przeprowadzono kontrolowane badania fazy III: badanie ENDEAR (z udziałem 127 niemowląt z SMA 1) i badanie CHERISH (z udziałem 126 dzieci z SMA 2 w wieku 2–12 lat).

1 sierpnia 2016 r. Biogen ogłosił, że analiza dotychczas uzyskanych wyników badania ENDEAR potwierdziła skuteczność preparatu i że nie ma potrzeby dalszych testów w pierwszej postaci SMA. Badanie zostało oficjalnie zakończone i jesienią 2016 r. Biogen wystąpił w USA i EU o zgodę na dopuszczenie nusinersenu na rynek do stosowania w leczeniu wszystkich postaci rdzeniowego zaniku mięśni – jako pierwszego leku w SMA. Jednocześnie firma ogłosiła uruchomienie tzw. programów dostępu rozszerzonego do leku (EAP) w tych państwach, w których wcześniej prowadzone były badania.

7 listopada 2016 r. Biogen ogłosił, że nusinersen okazał się skuteczny w badaniu CHERISH, po 15 miesiącach używania poprawiając sprawność mięśni mierzoną na skali HFMS średnio o 4 pkt w porównaniu z pomiarem początkowym i o 5,9 pkt w porównaniu z grupą kontrolną.

Biogen zaprezentował też dane z trzyletniego stosowania nusinersenu u małej grupy osób z drugą i trzecią postacią SMA – uczestników wcześniejszego badania fazy II. W SMA 2 średnia poprawa wyniosła oszałamiające 11 pkt na skali HFMS – wartość dotychczas nie spotykana. Poprawa w trzeciej postaci SMA była niższa – ok. 2 pkt na skali HFMS (czyli w granicach błędu pomiaru), jednak osoby chodzące były w stanie przejść ponad dwukrotnie większy dystans w przeciągu 6 minut (tzw. „test marszu przez 6 minut”).

23 grudnia 2016 r. Biogen otrzymał zgodę Food and Drug Administration na wprowadzenie nusinersenu na rynek w USA i krajach bezpośrednio stosujących decyzje FDA do leczenia wszystkich postaci rdzeniowego zaniku mięśni. 30 maja 2017 r. Komisja Europejska dopuściła nusinersen na terenie Unii Europejskiej do stosowania we wszystkich postaciach SMA.

Równolegle od 2015 roku prowadzone jest badanie wpływu nusinersenu w zapobieganiu wystąpieniu objawów najcięższej postaci SMA (badanie NURTURE) z udziałem noworodków z potwierdzonym genetycznie rdzeniowym zanikiem mięśni, u których jeszcze nie wystąpiły pierwsze objawy. Według stanu na grudzień 2018 r., wszystkie 25 dzieci biorących udział w badaniu osiąga kolejne etapy rozwoju motorycznego; 23 dzieci jest w stanie chodzić samodzielnie, pozostałych dwoje jest w stanie siedzieć samodzielnie. Naboru już się nie prowadzi.

Badania kliniczne

  • Badanie „SHINE” – badanie skuteczności i długofalowego bezpieczeństwa nusinersenu. Data zakończenia: luty 2020. Naboru nie prowadzi się – udział biorą tylko uczestnicy wcześniejszych badań.
  • Badanie „DEVOTE” – badanie skuteczności i długofalowego bezpieczeństwa nusinersenu stosowanego w innym dawkowaniu (dwie dawki wysycające po 50 mg w odstępie 15 dni + dwie dawki podtrzymujące po 28 mg 3 i 8 miesięcy później). Data rozpoczęcia: początek 2020 roku. Tu pisaliśmy więcej.