DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Globalny Program Dostępu do leku Evrysdi

Globalny program dostępu przedrejestracyjnego/humanitarnego (Global Pre-Approval Access / Compassionate Use Programme) to program firmy Roche, który umożliwia niektórym chorym nieodpłatne otrzymywanie preparatu risdiplam jeszcze przed jego rejestracją. Programem mogą zostać objęci chorzy z pierwszą i drugą postacią SMA, którzy ze względów medycznych nie mogą albo nie powinni być leczeni dopuszczonymi lekami, tj. Spinraza lub Zolgensma, oraz nie biorą udziału w badaniach klinicznych dowolnych leków na SMA.

Program jest uruchomiony globalnie. Warunkiem w każdym kraju, w tym w Polsce, jest uzyskanie przez producenta zgód na import i zastosowanie tego preparatu oraz podpisanie umowy między producentem leku, firmą Roche Polska, a szpitalem, w którym leczy się dana osoba.

Jest to program reaktywny – producent udostępnia risdiplam wyłącznie na wniosek złożony przez lekarza prowadzącego i potwierdzający, że chory spełnia kryteria objęcia programem. Jako że risdiplam nie jest lekiem dopuszczonym do stosowania, również na lekarzu i szpitalu spoczywa odpowiedzialność za ewentualne komplikacje i działania niepożądane.

Wg stanu na 26 września 2020 roku, w Polsce w programie mogą wziąć udział chorzy zarówno z SMA 1, jak i z SMA 2.

Pytania i odpowiedzi

Czy program jest prowadzony w Polsce?

Tak, od 9 kwietnia 2020 roku Roche ma zgodę na przekazywanie risdiplamu dla chorych, dla których lekarze wystąpili o ten lek, po podpisaniu stosownej umowy ze szpitalem, w którym leczy się chory.

Czy w programie będzie mógł wziąć udział każdy chory z SMA typu 1 lub 2?

Wymogiem programu jest, aby chory z ważnych przyczyn medycznych nie mógł otrzymywać innego dopuszczonego w Polsce leku, tj. leku Spinraza (nusinersen) lub leku Zolgensma. Lekarz prowadzący musi wykazać, że chory ma tzw. istotną potrzebę medyczną, której nie można zaspokoić inaczej, niż stosując risdiplam. Przykładami takich sytuacji mogą być: niemożność wykonania wkłucia lędźwiowego przy podawaniu nusinersenu, brak odpowiedzi klinicznej na nusinersen albo też występowanie działań niepożądanych, które uniemożliwiają dalsze stosowanie nusinersenu.

Od 17 kwietnia 2020 roku udział jest również otwarty dla tych chorych z drugą postacią SMA, którzy nie mogą kontynuować leczenia risdiplamem z powodu pandemii COVID-19.

Kiedy w programie będą mogli wziąć udział chorzy z trzecią postacią SMA?

Obecnie jest to niemożliwe. Fundacja SMA oraz europejskie organizacje pacjentów naciskają na firmę Roche, aby również chorzy z trzecią postacią SMA mogli zostać objęci programem.

Mam SMA i jestem dorosły/dorosła, czy mogę przystąpić do programu?

Tak. Organizacja SMA Europe wynegocjowała, że w programie nie będzie ograniczeń co do wieku chorego, z wyjątkiem minimalnego wieku 2 miesiące.

Czy chory albo jego rodzic/opiekun może sam zgłosić się do programu?

Nie. Firmom farmaceutycznym nie wolno przekazywać leków pacjentom na ich prośbę. Lek zawsze musi być wydany z przepisu lekarza. Stosowny wniosek do firmy o przekazanie risdiplamu dla chorego na SMA może złożyć tylko lekarz neurolog w ściśle uregulowanej procedurze.

Czy wniosek może złożyć dowolny lekarz?

Nie. Program zakłada, że wniosek o włączenie do programu może złożyć neurolog leczący chorego na SMA. Firma Roche opracowała systemem składania i weryfikacji wniosków, w tym określając wymogi co do wniosków i podmiotów wnioskujących. Szczegółowe informacje przekażemy środowisku medycznemu.

Które szpitale będą prowadziły program? Czy musi być to szpital, który prowadzi program lekowy nusinersenu?

W programie mogą wziąć udział szpitale, w których pod opieką neurologa pozostają osoby chore na SMA. Nie jest niezbędne, aby szpital aktualnie prowadził program lekowy nusinersenu. Warunkiem jest, że chorzy pozostający pod opieką tego szpitala ze względów medycznych nie mają możliwości korzystania z terapii dopuszczonej i refundowanej, co musi potwierdzić lekarz ze szpitala prowadzącego program nusinersenu. Szpital też będzie musiał mieć odpowiednie zasoby do prowadzenia programu, m.in. aptekę do przygotowywania syropu oraz możliwość prowadzenia oceny bezpieczeństwa stosowania. Szczegółowe warunki i wzorce umowy lekarze oraz szpitale mogą uzyskać kontaktując się z firmą Roche Polska pod adresem [email protected].

Mam SMA 2, ale żaden szpital w moim województwie nie podaje Spinrazy dorosłym albo są bardzo długie kolejki. Mój stan się pogarsza. Czy mogę wziąć udział w programie risdiplamu?

Niestety nie. Warunkiem wejścia do programu risdiplamu są przeciwwskazania medyczne do leczenia Spinrazą, a nie przeszkody administracyjne.

Mam SMA 2, ale z powodu pandemii koronawirusa mój szpital został zmuszony do przełożenia podawania Spinrazy na inny termin. Boję się złego wpływu opóźnień. Czy zamiast tego mogę otrzymać risdiplam?

Prosimy rozmawiać o tym z lekarzem prowadzącym.

Jak często przyjmuje się risdiplam?

Preparat firmy Roche ma postać syropu. Przyjmuje się go raz dziennie, doustnie (ewentualnie przez sondę lub peg) w ilości określonej indywidualnie dla każdego chorego.

Czy w ramach programu risdiplam podawany jest w szpitalu, czy w domu?

Kwalifikacja do programu będzie odbywać się w szpitalu. Chory będzie otrzymywał ze szpitala kilkutygodniowy zapas risdiplamu do codziennego przyjmowania w domu.

Moje dziecko jest w badaniu klinicznym risdiplamu. Czy możemy zrezygnować z badania i przejść na globalny program dostępu do risdiplamu?

Każdy uczestnik badania klinicznego ma prawo zrezygnować w dowolnym momencie, jeżeli nie chce przyjmować preparatu eksperymentalnego. Natomiast włączenie do programu risdiplamu jest możliwe tylko jeżeli dziecko nie może przyjmować leku Spinraza ze względów medycznych, a o objęcie go programem zawnioskuje jego lekarz prowadzący. Prosimy sprawę skonsultować z lekarzem prowadzącym badanie kliniczne.

Moje dziecko jest w badaniu klinicznym branaplamu. Czy może wziąć udział w programie risdiplamu?

Każdy uczestnik badania klinicznego ma prawo zrezygnować w dowolnym momencie, jeżeli nie chce przyjmować preparatu eksperymentalnego. Natomiast włączenie do programu risdiplamu jest możliwe tylko jeżeli dziecko nie może przyjmować leku Spinraza ze względów medycznych, a o objęcie go programem zawnioskuje jego lekarz prowadzący. Prosimy sprawę skonsultować z lekarzem prowadzącym badanie kliniczne. Warto pamiętać, że branaplam i risdiplam mają bardzo podobny mechanizm działania i sens zamiany jednego preparatu na drugi nie jest jasny.

Moje dziecko jest w badaniu klinicznym nusinersenu. Czy może wziąć udział w programie risdiplamu?

Tylko jeżeli dziecko nie może dłużej przyjmować nusinersenu (leku Spinraza) z powodów medycznych i o włączenie do programu risdiplamu zawnioskuje opiekujący się nim lekarz neurolog. Prosimy sprawę skonsultować z lekarzem prowadzącym badanie kliniczne.

Jestem lekarzem. Z kim kontaktować się w sprawie zgłoszenia mojego pacjenta do programu?

Prosimy o kontakt pod adresem mailowym [email protected]. Chętnie przekażemy niezbędne informacje.

Jak długo program będzie otwarty?

Jest to program umożliwiający dostęp do preparatu eksperymentalnego, a zatem możliwość włączania nowych chorych skończy się z dniem dopuszczenia risdiplamu na rynek (tj. rejestracji risdiplamu jako lek). Dopuszczenie risdiplamu w Unii Europejskiej spodziewane jest w pierwszej połowie 2021 roku.

Mieszkam za granicą. Czy program będzie otwarty w moim kraju? Do kogo powinien zgłosić się mój lekarz?

O ile pozwalają na to miejscowe przepisy, program będzie otwarty na zasadzie humanitarnej (dostępu przedrejestracyjnego) we wszystkich krajach świata. Dalszych informacji udzieli miejscowe przedstawicielstwo firmy Roche albo miejscowa organizacja SMA.

Czy taki globalny program oznacza, że najcięższa postać SMA na całym świecie niedługo przejdzie do historii?

Na to wygląda.

Back To Top