Wiedza medyczna

Aby poprawić jakość opieki w SMA, Fundacja regularnie organizuje szkolenia, na których zaproszeni eksperci z kraju i zagranicy pokazują, w jaki sposób należy prowadzić opiekę u osób z rdzeniowym zanikiem mięśni. W większości szkolenia nasze przeznaczone są dla fizjoterapeutów mających pod swoją opieką dzieci i dorosłych z SMA.

Przeprowadzone szkolenia

Ponadto od 2017 roku organizujemy warsztaty dla fizjoterapeutów w trakcie dorocznej Konferencji SMA.

Back To Top