Szkolenia

Aby poprawić jakość opieki w SMA, Fundacja regularnie organizuje warsztaty, na których zaproszeni eksperci z kraju i zagranicy pokazują, w jaki sposób należy prowadzić opiekę u osób z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Szkolimy zarówno fizjoterapeutów, jak i rodziców dzieci z cięższymi postaciami SMA.

Przeprowadzone szkolenia

Ponadto od 2017 roku organizujemy warsztaty dla fizjoterapeutów w trakcie dorocznej Konferencji SMA.