Międzynarodowy Kongres SMA

Działając w ramach SMA Europe, Fundacja SMA jest współorganizatorem International Scientific and Clinical Congress on Spinal Muscular Atrophy – Międzynarodowego Kongresu SMA.

Ta trzydniowa konferencja naukowa jest organizowana od 2018 roku co dwa lata. Organizowana jest przez SMA Europe przy współpracy organizacji członkowskich. W trakcie wydarzenia w jednym miejscu spotykają się naukowcy, klinicyści, przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego oraz przedstawiciele organizacji pacjentów, aby umożliwić wymianę wiedzy i najnowszych odkryć w dziedzinie rdzeniowego zaniku mięśni.

Pierwszy Kongres odbył się w styczniu 2018 roku w Krakowie i był wspólym przedsięwzięciem SMA Europe oraz Fundacji SMA. Drugi Kongres odbędzie się w lutym 2020 roku w Evry; współorganizują go SMA Europe oraz AFM Téléthon.

Kongres jest największym w Europie wydarzeniem o tym charakterze.

Back To Top