Działalność rzecznicza

Fundacja SMA bierze udział w konsultacjach projektów aktów prawnych w zakresie swoich kompetencji.

Jeżeli proponowane rozwiązania prawne mogą zagrażać osobom z rdzeniowym zanikiem mięśni lub ich rodzinom, w ramach konsultacji społecznych Fundacja przygotowuje i przekazuje właściwemu Ministrowi swoją opinię.

Fundacja również może być sygnatariuszem różnego rodzaju apeli i listów otwartych związanych z przedmiotem jej działalności.

Jeżeli projekt konkretnego aktu prawnego pogarsza Twoją sytuację, prosimy o kontakt.

Opinie Fundacji SMA na temat aktów prawnych

Back To Top