W ostatnim wpisie opisywałem instytucję sprzeciwu od opinii i orzeczeń lekarskich. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest to idealny sposób do kwestionowania błędnych, w naszym przekonaniu, decyzji lekarskich. Jestem niezadowolony z orzeczenia wydanego przez lekarza, zatem skarżę je, licząc, że w drugiej instancji, w Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, będa ...

Zobacz więcej

Czasami niektórzy pacjenci poirytowani stanem opieki zdrowotnej zadają pytanie (najczęściej prawnikom), czy można wygrać z lekarzem? Mówiąc o wygranej z lekarzem, myślą zazwyczaj o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej lekarza, który popełnił błąd w procesie leczenia, skutecznym zakwestionowaniu niekorzystnej dla nich opinii lekarskiej lub uzyskaniu od lekarza albo podmiotu leczniczego odszkodowania lub zadośćuczynienia ...

Zobacz więcej

12 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Zamiarem jej twórców było szersze niż dotychczas  otworzenie bram dla informatyzacji w służbie zdrowia. Ma umożliwić powszechne korzystanie przez pacjentów z takich usług jak e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie oraz ...

Zobacz więcej

13 marca 2015 r. Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej przekazało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Projektowana nowelizacja  stanowi, według zamierzeń projektodawców,  wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., (sygn. akt K 38/13), oraz z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11). Oba wyroki uznały ...

Zobacz więcej

Zagadnieniem, które z pewnością może zainteresować sympatyków Fundacji SMA jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zastanowimy się zatem, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Na samym wstępie muszę jednak zauważyć, że odpowiedź na tak zadane pytanie nie zawsze będzie łatwa. Wynika to z wielu przyczyn, wśród których wymienię niejednoznaczne przepisy ustawy o świadczenia rodzinnych, która operuje często zwrotami ...

Zobacz więcej

Tym razem zajmiemy się nowym prawem konsumenckim, które zaczęło obowiązywać od 25 grudnia 2014 r.  Mogło by się wydawać, że ten temat jest mocno egzotyczny na stronie Fundacji. Ale czy rzeczywiście? Przecież każdy z nas występuje w życiu codziennym w roli konsumenta. Konsumentem jest bowiem, w świetle Kodeksu cywilnego,  każda osoba fizyczna  dokonująca z przedsiębiorcą ...

Zobacz więcej

W święta zastanawiałem się na kwestią skutków listopadowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych na sytuację ubiegajacych się o to świadczenie. Przypomnę tylko, że TK uznał przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych w wersji obowiązujacej do 13 pażdziernika 2011 r., w zakresie w jakim odmawiały wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego (bądź dodatku do zasiłku rodzinnego) ...

Zobacz więcej

Wśród rodziców dzieci chorych na SMA pojawia się nieraz pytanie, czy nam przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Warto zwrócić uwagę na niezwykle ciekawy w tym kontekście wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. (sygn. SK 7/11). TK orzekł, że uniemożliwienie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który zrezygnował z pracy zarobkowej w związku ...

Zobacz więcej

Bardzo często rodziny z dziećmi chorymi na SMA (ale także na inne przewlekłe choroby) skarżą się na zbyt krótki okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Orzeczenia są nawet wydawane na okres jednego roku. W przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeka się o stopniu niepełnosprawności i także są to zazwyczaj orzeczenia czasowe. W pytaniach ...

Zobacz więcej