Skip to content

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienie im bezpieczeństwa w Fundacji SMA

Fundacja SMA powstała z myślą o wspieraniu chorych na rdzeniowy zanik mięśni SMA oraz ich rodzin, poprzez wszystkie swoje działania stara się polepszyć standardy opieki, leczenia i codziennego funkcjonowania chorych. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez zespół Fundacji SMA, jej pracowników, wolontariuszy, jak i osób współpracujących z Fundacją SMA podczas organizowanych przez Fundację wydarzeń jest działanie dla dobra każdego dziecka i w jego najlepszym interesie, traktując je z szacunkiem oraz uwzględniając jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Fundacja SMA realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych fundacji SMA oraz swoich kompetencji. Standardy Ochrony dzieci w Fundacji SMA stworzone zostały aby zapewnić dzieciom uczestniczącym w każdym z wydarzeń rozwój, zabawę czy rehabilitację, w atmosferze bezpieczeństwa akceptacji i szacunku.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnianie im bezpieczeństwa w Fundacji SMA

Back To Top