skip to Main Content
DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Nowe dane okresowe z badania STR1VE-EU zaprezentowane przez Novartis Gene Therapies

Firma Novartis Gene Therapies (wcześniej: AveXis) zaprezentowała na kongresie World Muscle Society (WMS) okresowe dane z trzeciej fazy badania klinicznego STR1VE-E, w którym 32 niemowląt z pierwszą postacią rdzeniowego zaniku mięśni otrzymało lek terapii genowej.

Poprzednie wyniki cząstkowe opisaliśmy niemalże rok temu tutaj.  Tym razem prezentujemy tłumaczenie oryginalnego komunikatu prasowego firmy wraz z komentarzem Fundacji. Zamieszczamy też szczegółowe dane na temat stanu funkcjonalnego dzieci uczestniczących w tym badaniu.

Komunikat firmy Novartis

Bazylea, 1 października 2020

Z danych na temat terapii pacjentów z bardziej zaawansowanym SMA preparatem Zolgensma wynika, że pacjenci osiągają korzyść leczniczą, w tym: dłuższy czas przeżycia bez wystąpienia zdarzeń chorobowych (tzw. event-free survival), poprawiające się funkcje ruchowe (motoryczne) i osiąganie rozwojowych kamieni milowych.

 • Niemalże dwie trzecie pacjentów (65.6%) w badaniu STR1VE-EU osiągnęło rozwojowe kamienie milowe, których nie obserwuje się w naturalnej historii SMA typu I. Średni okres od podania wynosi 10,6 miesiąca, i zawiera on również dane dotyczące pacjentów o bardziej zaawansowanych objawach w porównaniu do poprzednich badań.
 • Dwie trzecie pacjentów (66.7%) nie potrzebowało wsparcia żywieniowego, które jest ważnym wskaźnikiem stabilizacji/zatrzymania postępu choroby
 • Nowe, okresowe dane płynące z badania trzeciej fazy, STR1VE-EU, zostały zaprezentowane na kongresie World Muscle Society (WMS). Dane te dostarczają kolejnych mocnych dowodów na to, że w badaniach klinicznych terapia preparatem Zolgensma prowadzi do konsekwentnej i spójnej poprawy stanu pacjentów chorych na SMA, zmieniając ich życie.
 • Obecnie preparat Zolgensma został podany ponad 600 pacjentom, niektórym z nich ponad pięć lat temu.

W dniu 1 października firma Novarties Gene Therapies  ogłosiła nowe dane okresowe z trwającego badania klinicznego 3 fazy – STR1VE-EU preparatu Zolgensma® (onasemnogen abeparwowek). Dane te wskazują na to, że pacjenci z rdzeniowym zanikiem mięśni typu I osiągają znaczącą poprawę terapeutyczną, między innymi dłuższy czas przeżycia bez wystąpienia zdarzeń chorobowych, szybką i utrzymującą się poprawę funkcji ruchowych (motorycznych) oraz osiąganie rozwojowych kamieni milowych. Dotyczy to również pacjentów z bardziej agresywną postacią choroby, w porównaniu do poprzednich badań klinicznych.

SMA to rzadka choroba nerwowo-mięśniowa spowodowana brakiem funkcjonalnego genu SMN1, co skutkuje postępującą i nieodwracalną utratą neuronów motorycznych (ruchowych), upośledzając funkcję mięśni, w tym oddychanie, przełykanie oraz ruch (1, 2, 3). Dane te są aktualne na dzień 31 grudnia 2019 [to znaczy, że analizę wykonano z danych zebranych do 31 grudnia 2019 roku – dopisek A.Kordala] i zostały zaprezentowane 1 października 2020 na Wirtualnej Sesji Plakatowej, będącej częścią Wirtualnego Kongresu Światowego Stowarzyszenia Mięśni (WMS) 2020. Dane te dostarczają kolejnych mocnych dowodów na to, że w badaniach klinicznych terapia preparatem Zolgensma prowadzi do konsekwentnej i spójnej poprawy stanu pacjentów chorych na SMA zmieniając ich życie.

„Widzimy kolejne dowody na to, że Zolgensma ma potencjał, aby w praktyce zatrzymać utratę neuronów motorycznych po jednorazowym podaniu dożylnym. W badaniu STR1VE-EU pacjenci osiągnęli szybką poprawę funkcji motorycznych po podaniu Zolgensma, a większość z nich osiągnęła rozwojowe kamienie milowe, których nie obserwuje się w naturalnej historii SMA typu I” – powiedział Profesor Eugenio Mercuci, MD, PhD z Wydziału Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Katolickiego w Rzymie. – „Te okresowe wyniki są szczególnie zachęcające, ponieważ w badaniu STR1VE-EU wzięli udział pacjenci z bardziej zaawansowanymi fenotypami (objawami) niż w badaniu START czy STR1VE-US, co świadczy o pozytywnym stosunku korzyści do ryzyka terapii genowej nawet u tych słabszych chorych”

„Zaprezentowane tutaj przekonujące wyniki okresowe z badania STR1VE-EU pokazują konsekwentną i znaczącą poprawię terapeutyczną u pacjentów z SMA typem I, najczęstszym. Tym samym wpisują się w coraz większą ilość dowodów klinicznych na temat preparatu Zolgensma” – powiedział Shephard Mpofu, MD, SVP, Chief Medical Officer z Novartis Gene Therapies – „Ponad 600 pacjentów przyjęło preparat Zolgensma, niektórzy z nich mają teraz ponad 5 lat i przyjęli terapię ponad 5 lat temu. Te dane potwierdzają zmieniającą życie korzyść płynącą z jednorazowego podania Zolgensma pacjentom chorym na SMA.”

Dane z badania STR1VE-EU na dzień 31 grudnia 2019

STR1VE-EU ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwie jednorazowego dożylnego podania Zolgensma pacjentom z typem I SMA, którzy w momencie podania mają mniej niż 6 miesięcy, mają jedną lub dwie kopie zapasowego genu SMN2 i mają delecję obu alleli genu SMN1 lub mutacje punktowe.

 • Średni wiek w momencie podania wyniósł 4,1 miesiąca
 • Średni wiek wystąpienia objawów to 1,6 miesiąca
 • Średni wynik na skali CHOP-INTEND (Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders) podczas podania wyniósł 28 punktów
 • W momencie podania 93,9% pacjentów (31 z 33) było w stanie przełykać płyny, a 30,3% pacjentów (10 z 33) wymagało żywienia wspomaganego

Badanie STR1VE-EU ma inne kryteria włączenia i kryteria wyłączenia, a pacjenci charakteryzują się innymi objawami klinicznymi niż w badaniach START i STR1VE-US. Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, że niektórzy pacjenci w badaniu STR1VE-EU mieli bardziej zaawansowane objawy choroby w momencie podania, między innymi niższą punktację w skali CHOP-INTEND oraz inną potrzebę wsparcia żywieniowego i oddechowego.

Na ostatniej wizycie przed okresową analizą danych pacjenci z STR1VE-EU:

 • Mieli pomiędzy 6,9 a 18,6 miesiąca.
 • Średni czas udział w badaniu wyniósł 10,6 miesiąca (zakres: 1,8–15,4 miesiąca).
 • Z 32 pacjentów w populacji intend-to-treat (ITT), 31 (97%) przeżyło bez zdarzeń chorobowych, z tego 30 (93,8%) miało 10,5 miesiąca lub więcej, a 18 (56,3%) miało 13,6 miesiąca lub więcej.
  • „Zdarzenie chorobowe” (event) definiowane jest jako potrzeba tracheotomii lub więcej niż 16 godzin wsparcia oddechowego dziennie (poprzez wentylacje nieinwazyjną) przez więcej niż 14 dni, chyba że pacjent przechodzi właśnie ostrą infekcję lub jest to wentylacja związana z zabiegiem chirurgicznym.
  • W naturalnym przebiegu typu I, 50% pacjentów nie doświadczy wyżej opisanych zdarzeń chorobowych do wieku 10,5 miesiąca, a w wieku 13,6 miesiąca jedynie 25%3.
 • 21 pacjentów (65,6%) osiągnęło rozwojowe kamienie milowe nie obserwowane w naturalnej historii typu I:
  • 6 pacjentów (18,8%) potrafiło siedzieć samodzielnie przed ponad 10 sekund (główny punkt końcowy badania).
  • 20 pacjentów (66,7%) miało kontrolę nad głową.
  • 8 pacjentów (25%) potrafiło się przekręcić z pleców na boki.
  • 1 pacjent potrafił stać z pomocą, raczkować i chodzić z pomocą.
 • W skali CHOP-INTEND pacjenci średnio zyskali:
  • 5,9 punktów po miesiącu (n = 31)
  • 10,1 punktów po 3 miesiącach (n = 29)
  • 13,3 punktów po 6 miesiącach (n = 27)
 • 21 dzieci (65,6%) osiągnęło i utrzymało 40 lub więcej punktów w skali CHOP INTEND, a 12 dzieci (37,5%) osiągnęło 50 lub więcej punktów.
  • W naturalnej historii choroby pacjenci z typem I SMA prawie nigdy nie uzyskują wyniku równego lub wyższego od 40 w skali CHOP INTEND3,4.
 • Większość (91,7%) pacjentów, którzy nie potrzebowali wsparcia oddechowego przed przyjęciem terapii, nadal go nie potrzebowała. Otrzymywali oni profilaktyczne, doraźne wsparcie BiPAP.
 • Dwie trzecie pacjentów (66.7%) nie potrzebowało wsparcia żywieniowego, które jest ważnym wskaźnikiem stabilizacji/zatrzymania postępu choroby.
 • Jak informowano poprzednio, jeden pacjent zmarł w związku z poważnymi działaniami niepożądanym – hipoksją ischemiczną, uszkodzeniem mózgu i niewydolnością oddechową. Novartis oraz prowadzący badanie badacz uznali na podstawie sekcji zwłok, że śmierć nie miała związku z podaniem Zolgensma.
 • 32 pacjentów (z 33) doświadczyło przynajmniej jednego działania niepożądanego, z czego 6 pacjentów doświadczyło poważnego działania niepożądanego, które uznano za skutek podania Zolgensma.
  • 29 pacjentów (87,9%) miało podwyższony poziom transaminazy w wątrobie, które wróciły do normy u wszystkich pacjentów po terapii prednizolonem.
  • 4 pacjentów doświadczyło obniżonej ilości płytek krwi < 75,000, w przypadku trzech z czterech pacjentów nie wiązało się to z żadnymi objawami.
  • Podsumowując, nie zaobserwowano nowych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa, podane dane niepożądane są spójne z dotychczasowym profilem bezpieczeństwa Zolgensma.

Nasz komentarz

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na kolejne dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa preparatu Zolgensma. Twarde dane są niesamowicie potrzebne i powinny być punktem wyjścia do każdej dyskusji na temat leczenia SMA. Szczególnie cieszy nas fakt, że w STR1VE-EU uwzględniono dzieci w nieco słabszym stanie klinicznym niż w poprzednich badaniach (START i STR1VE-US). Dla przypomnienia: W badaniu STR1VE-US, średni wiek podania leku wyniósł 3,7 miesiąca, a uśredniona ocena funkcjonalna – 32 pkt CHOP-INTEND; podczas gdy w badaniu STR1VE-EU średni wiek wynosił 4,1 miesiąca, a ocena CHOP-INTEND – 28 pkt. Terapia genowa przynosi korzyść również tym pacjentom, a pod wpływem leczenia ich stan wyraźnie odbiega od naturalnej historii choroby. Cieszymy się i już czekamy na kolejne dane.

W przyszłości liczymy na powstanie badań klinicznych, które ocenią skuteczność i bezpieczeństwo Zolgensma u dzieci powyżej 8,5 kg oraz badań, które ocenią, czy i jakie istnieją korzyści z łączenia nusinersenu z terapią genową. Firma Biogen ogłosiła niedawno badanie RESPOND, w którym zbada, jaki będzie wpływ dodatkowego podawania nusinersenu u niemowląt, które przyjęły terapię genową.

Pozostajemy w regularnym kontakcie z firmą Novartis Gene Therapies i prowadzimy rozmowy na temat udostępnienia tej metody terapeutycznej również dla chorych w Polsce. Na naszych oczach zmienia się historia leczenia i życia z  SMA i w Unii Europejskiej zatwierdzone są już dwa leki.

Bibliografia

 1. Anderton RS and Mastaglia FL. Expert Rev Neurother. 2015;15:895–908.
 2. National Organization for Rare Disorders (NORD). Spinal Muscular Atrophy. Available at: http://rarediseases.org/rarediseases/spinal-muscular-atrophy/. Accessed October 29, 2019.
 3. Finkel RS, McDermott MP, Kaufmann P. et al. Observational study of spinal muscular atrophy type I and implications for clinical trials. Neurology. 2014;83:810–7.
Back To Top