skip to Main Content
DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

15 Międzynarodowe Sympozjum EBHC

Jak co roku, Fundacja SMA wspiera Międzynarodowe Sympozjum EBHC – jedno z ważniejszych spotkań, na których w kameralnej atmosferze dyskutują eksperci specjalizujący się w tematyce opieki zdrowotnej. Organizowane w Krakowie od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się w kalendarz konferencji, przyciągając też uczestników z innych krajów. Jest miejscem nieskrępowanych dyskusji nad efektywnością rozwiązań systemowych i wdrażaniem nowych rozwiązań w oparciu o dowody naukowe. Umożliwiając swobodną wymianę poglądów, dyskusje na temat bieżących wyzwań i niespieszne rozmowy przy kawie, Sympozjum stało się jednym z ważniejszych forów do dyskusji nad kształtem systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Możemy zdradzić, że to w czasie Sympozjum 2018 przeprowadziliśmy jedną z trzech kluczowych rozmów, które później zaowocowały wprowadzeniem w Polsce leczenia SMA.

W tym roku Sympozjum odbędzie się w dniach 5–7 października i, po raz pierwszy, w formie online, a tematem przewodnim będzie From Evidence to Action, czyli Od Dowodów do Działania. Wpisuje się ten temat świetnie w cel Sympozjum, którym jest upowszechnianie EBHC – evidence-based health care, czyli właśnie „opieki medycznej opartej na dowodach”.

Językami Sympozjum są polski i angielski. Tegoroczny program zostanie zrealizowany w ciągu 3 dni w ramach sześciu sesji tematycznych:

  1. Ocena innowacyjności technologii medycznych
  2. From data to big data
  3. Polityka zdrowotna, polityka lekowa – od strategii do wdrożenia
  4. Kto odpowiada za pacjenta w systemie opieki zdrowotnej?
  5. Akademia samorządowca
  6. HTA a nowe typy technologii medycznych

Jak pisze Organizator – krakowskie stowarzyszenie CEESTAHC:

Powstające cały czas nowe dane, w tym evidence, jest jak obejmująca cały las grzybnia, która pozostaje niewidoczna, a tylko w niektórych miejscach i w specyficznych warunkach wydaje widoczne na powierzchni owocniki. Te zewnętrzne przejawy życia grzybni to nasze działania (czyli actions) podejmowane w ramach systemów ochrony zdrowia: programy zdrowotne, reformy systemów, wdrożenia rozwiązań. Tylko pomysły, które napotkają korzystne okoliczności, mają szansę zakończyć się sukcesem. Ostatnie miesiące zmagań z COVID-19 wymusiły na ludzkości natychmiastowe przejście do action, aby stawić czoła zagrożeniu nieopisanemu jeszcze w evidence. Zaistniała sytuacja potwierdza słuszność kierunku wyznaczonego przez temat Sympozjum: From evidence to action. Musimy wypracować narzędzia do szybszego wdrażania wiedzy, żeby na przyszłość nie dać się już zaskoczyć na tak szeroką i czasami tragiczną skalę.

Ponadto, jak co roku, będą poruszane wszystkie aspekty i problemy związane z dostępnością wsparcia w chorobach rzadkich.

Fundacja SMA jest oficjalnym Partnerem wydarzenia.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Strona Sympozjum EBHC

Back To Top