DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Konferencja SMA „VIII Weekend ze SMA-kiem” ONLINE – już za tydzień!

Wychodząc naprzeciw sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie, podjęliśmy trudną, aczkolwiek najbardziej bezpieczną decyzję o odwołaniu VIII Weekendu ze SMA-kiem w formie tradycyjnego zjazdu. Nie mogliśmy jednak odpuścić tego ważnego (a dla niektórych nawet najważniejszego w roku) wydarzenia całkowicie. Po wielu wysiłkach związanych z organizacją i stworzeniem nowego planu działania, mamy ogromną przyjemność zaprosić do udziału w wirtualnej wersji konferencji, która odbędzie się w dniach 28–29 sierpnia 2020 roku.

Nowa forma spotkania nie daje możliwości spotkania się twarzą w twarz, jednak mamy nadzieję, że wartość merytoryczna, tematyka, jaką proponujemy oraz większa dostępność zrekompensują brak integracyjnej strony wydarzenia. W programie mamy między innymi: debatę ekspercką w temacie leczenia SMA, wykłady polskich i zagranicznych specjalistów w zakresie opieki rehabilitacyjnej, ortopedycznej, żywieniowej i oddechowej, a także prelekcje dotyczące życia z SMA. Liczymy na to, że zachowany zostanie poziom wydarzenia jaki wypracowaliśmy od roku 2013, kiedy to miało miejsce pierwsze w Polsce spotkanie rodzin dotkniętych SMA. W ciągu tych 8 lat Weekend ze SMA-kiem zyskał rangę wydarzenia o skali międzynarodowej.

Dzięki temu, że spotykamy się online, jesteśmy w stanie dotrzeć do znacznie większej ilości osób i spodziewamy się frekwencji na poziomie około 2000 uczestników. Wykłady tłumaczone będą na języki angielski i rosyjski. Udział w evencie jest bezpłatny, wymaga jedynie urządzenia z dostępem do Internetu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w VIII Weekendzie ze SMA-kiem.

Razem pokonamy rdzeniowy zanik mięśni!

Program Konferencji SMA „VIII Weekend ze SMA-kiem

Program debaty „Standardy leczenia rdzeniowego zaniku mięśni a potrzeby polskich chorych”

DOŁĄCZ ONLINE


The epidemiological situation in Poland and in the world has forced us to make a difficult, although necessary decision to cancel the 8th Weekend with SMA as a traditional meeting. However, we couldn’t entirely give up on this key annual event for the Polish SMA community. Having put in lots of work in a new plan, we are pleased to invite you to our annual conference which will take place online on the 28th & 29th of August 2020.

The entirely new form of the conference does not allow us to meet each other face to face, but we hope that the theme of our meeting and easy access will make up for the lack of person-to-person interaction. Our programme includes a debate of experts on the topic of SMA treatments; lectures by Polish and international specialists in the field of physiotherapy , orthopaedics, and nutritional and respiratory care as well as presentations about life with SMA. We are confident in the high quality of our conference, which we have been organising since 2013 when the first meeting of SMA families in Poland took place.

All the lectures and presentations will be available with English and Russian translations. The participation in the Conference is free of charge, the only thing you will need will be a computer or a mobile device along with Internet access.

We welcome everybody to attend the 8th Weekend with SMA online.

Together we can defeat SMA!

Conference Programme

JOIN ONLINE


В условиях эпидемиологической ситуации в Польше и мире, мы приняли сложное, но ответственное решение отменить VIII Уикенд с СМА в форме традиционней встречи. Однако полностью отказаться от этого важного (а для некоторых даже самого важного в году) события мы не могли. После многочисленных усилий организации и созданию нового плана действий мы рады пригласить вас принять участие в виртуальной версии конференции, которая состоится 28-29 августа 2020 г.  [LINK]

Новая форма встречи не позволяет проводить личные встречи, но мы надеемся, что суть, которую мы предлагаем, и общедоступность компенсируют отсутствие социальной стороны мероприятия. Программа включает экспертные дискуссии о лечении СМА, лекции польских и зарубежных специалистов в области реабилитации, ортопедии, питания и респираторной помощи, а также лекции о жизни со СМА. Мы надеемся, что уровень мероприятия, который мы развиваем с 2013 года, когда в Польше состоялась первая встреча семей, пострадавших от СМА, сохранится. За эти 8 лет Уикенд со СМА приобрел статус международного события.

Благодаря тому, что мы встречаемся в Интернете, мы можем охватить гораздо больше людей, и ожидаем, что посещаемость составит около 2000 участников. Лекции будут переведены на английский и русский языки. Участие в мероприятии бесплатное, требуется только доступ к Интернету.

Приглашаем всех желающих принять участие в VIII Уикенде со СМА.

Вместе мы победим СМА!

онференц-программа

ДОСТУП ОНЛАЙН

Back To Top