Wsparcie Dla Szpitali – Podsumowanie Akcji

Wsparcie dla szpitali – podsumowanie akcji

W kwietniu informowaliśmy i zapraszaliśmy Was do przyłączenia się do akcji wsparcia szpitali, w tym szczególnym czasie. Teraz chcielibyśmy podsumować to co, dzięki Waszemu zaangażowaniu, udało nam się sfinalizować.

Na nasze zapytanie, w czym pomóc, odpowiedziało 9 ośrodków prowadzących program lekowy w rdzeniowym zaniku mięśni. Każda ze zgłoszonych jednostek określiła jakiego wsparcia potrzebuje. I tak, do dwóch szpitali przekazaliśmy sprzęt medyczny o łącznej wartości 2 153,60 zł., pięć ośrodków zostało zaopatrzonych w środki ochrony osobistej na sumę 4 676,40 zł., a dwa szpitale otrzymały wsparcie w postaci darowizn finansowych w wysokości 1 000,00 zł każdy. Łączna kwota przekazanego wsparcia przez Fundację wyniosła 8 830,00 zł.

Uważamy to za ogromny sukces i dziękujemy Wam, że tak licznie, i z takim entuzjazmem, zareagowaliście na naszą inicjatywę. Możemy być z siebie dumni – razem wsparliśmy tych, którzy na co dzień niosą pomoc innym.

Szczególne podziękowania dla Doroty Stępień-Werwińskiej, która jako wolontariusz Fundacji SMA koordynowała naszą akcję.

Back To Top