DANE KONTAKTOWE Fundacji SMA:

Formularz kontaktowy

Prosimy wpisać dane kontaktowe i krótką wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Minister Zdrowia tymczasowo dopuszcza risdiplam do stosowania w ramach programu dostępu

Z radością informujemy, że risdiplam uzyskał pozytywną decyzję Ministra Zdrowia i może być tymczasowo stosowany w Polsce do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni w ramach programu dostępu rozszerzonego. Program obecnie otwarty jest dla chorych z pierwszą postacią SMA.

Dzięki wczorajszej decyzji Ministra Łukasza Szumowskiego w naszym kraju będzie mógł być prowadzony program wczesnego dostępu do risdiplamu. W ramach programu ten obiecujący preparat będą mogli otrzymywać – na wniosek lekarza – chorzy z pierwszą postacią rdzeniowego zaniku mięśni, u których podanie nusinersenu jest niemożliwe albo też nusinersen nie okazał się skuteczny w stopniu wymaganym przez program lekowy.

W takiej sytuacji lekarz może wystąpić do producenta, firmy Roche, o nieodpłatne przekazanie risdiplamu. Po zaakceptowaniu wniosku przez Roche szpital podpisuje umowę o prowadzenie programu.

Decyzja Ministra Zdrowia została wydana na czas określony – jest ważna do dnia dopuszczenia risdiplamu przez Komisję Europejską, co zgodnie z przewidywaniami nastąpi około połowy 2021 roku. Do tego czasu lekarze w Polsce będą mogli występować o risdiplam dla swoich pacjentów, a producent legalnie go dostarczać.

W chwili obecnej w programie mogą wziąć udział chorzy z typem 1 SMA. Prowadzimy rozmowy z firmą Roche – zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim – aby umożliwiła wczesny dostęp do risdiplamu również dla pozostałych chorych.

Po więcej informacji na temat globalnego programu dostępu do risdiplamu zapraszamy na tę stronę.

Back To Top