Fundacja SMA Poszukuje Obsługi Księgowej

Fundacja SMA poszukuje obsługi księgowej

Potrzebna obsługa księgowa dla Fundacji!

Prosimy o przekazywanie tego ogłoszenia dalej, może ktoś z  Waszych znajomych pracuje w kancelarii, która chciałaby podjąć z nami współpracę?

Ogłoszenie

Fundacja SMA nawiąże współpracę z kancelarią księgową albo osobą mającą uprawnienia do wykonywania zawodu księgowego. Celem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.nr 121 poz. 591 z późn. zm.) w sposób prawidłowy, zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Fundacji, a także przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej związanej z rozliczaniem dotacji i innych środków zewnętrznych.

Zakres odpowiedzialności

  • Prowadzenie obsługi księgowej Fundacji – pełna księgowość
  • Obsługa księgowa projektów finansowanych zewnętrznie zgodnie z wymogami każdego z projektów
  • Obsługa rachunków bankowych i systemów płatności online (tj. pobieranie i księgowanie transakcji)
  • Obsługa podatkowa (CIT, PIT), sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
  • Obsługa kadrowo-płacowa (w razie zatrudnienia personelu przez Fundację)
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  • Doradztwo w kwestiach księgowo-płacowych i pokrewnych

Wymagania

  • Uprawnienia księgowe
  • Wymagane duże doświadczenie w obsłudze sektora pozarządowego, w tym organizacji pożytku publicznego
  • Preferowana lokalizacja kancelarii na terenie Warszawy

Praca zdalna.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy [email protected] do dnia 18 grudnia 2019 r.

Wyjaśnień w sprawie niniejszego ogłoszenia udziela Justyna Krajewska, email: [email protected].

Odpowiemy na wszystkie oferty.

Back To Top